ANaarZ


Actueel nieuws m.b.t.

ontwikkelingen aangaande aANZet, de WIJSGERIGE JAARGANG, CURSUSSEN, LEZINGEN, WORKSHOPS, en RETRAITES

Zomer 2019. De WIJSGERIGE JAARGANG 2018-19 is afgesloten. Twee groepen studenten hebben wekelijks de Wijsgerige Jaargang gevolgd. Een aantal van hen heeft de Wijsgerige Jaargang in zijn geheel gevolgd. Elke week hebben we bezien wat achtereenvolgens de Westerse, Islamitische, Indiase en Boeddhistische, de Chinese en Afrikaanse filosofische tradities te zeggen hebben over Zelf en Wereld. We hebben de diverse mogelijke antwoorden bestudeerd en we hebben ons afgevraagd wat dat nu voor ons eigen wijsgerige model (zie hiernaast, dan wel hieronder) betekent. Dit hebben we verder uitgewerkt in 16 wijsgerige verdiepingsdagen. Het was een mooi en vruchtbaar wijsgerig jaar waarin ik voor het eerst ook Islamitische en Afrikaanse filosofie heb kunnen geven. Benieuwd wat deelnemers hiervan vonden? Enkele reacties vind je HIER

Nu is het vakantie. Tijd voor ontspannen, dikke boeken lezen en bezinnen. 
Dat levert de volgende overdenking op: vorig jaar richtten we ons vooral op de relatie tussen wereld en zelf. Hoe zien de grote filosofen in de diverse tradities die relatie? Dit jaar richten we ons wat meer op de relatie tussen doel en bron en de rol die het denken, naast meditatie, daarin kan spelen. Denken als het vermogen vragen te stellen (en antwoorden te vinden).

 

"Wijsgerig denken relateert zich aan een doel dat ook de bron is van dat denken; effectief denken richt zich naar dat doel." Susan Stebbing. Thinking to Some Purpose (1939)

Om die relatie tussen bron en doel te kunnen onderzoeken is het ook goed na te denken over de aard van dat denken, maar dan ook in relatie tot meditatie. Dat vooral heel praktisch in de module Filosofische Vaardigheden. Daarnaast gaan we dit denkspoor doortrekken naar de andere denkrichtingen binnen de Wereld-filosofie en dan m.n. naar de boeddhistische traditie. Daarmee is het jaarthema inhoudelijk wat omlijnd.
 
De Wijsgerige Jaargang behoudt qua vorm het karakter van een Reis door de Wereldfilosofie, waarbij deelnemers een jaar lang kunnen werken aan en vanuit hun eigen thema. Dit eigen thema (jouw ARCHÈ) wordt tijdens de eerste module (westerse filosofie) en met name gedurende de eerste Verdiepingsdag (13-10-2019) uitgewerkt. 
Ondertussen wordt deze website bijgewerkt.
Zo vind je hier het totaal-overzicht voor de verdiepingsdagen 2019-20

HIER worden de eerstvolgende Verdiepingsdagen inhoudelijk wat nader uitgewerkt. (De komende tijd wordt dit met regelmaat bijgewerkt en aangepast.)
Het gehele Jaarprogramma van de Wijsgerige Jaargang 2019-20 vind je hier.
En nu dan ook de opzet voor de module Filosofische vaardigheden: zelf aan de slag met filosofie, of: hoe leer ik wijsgerig, dan wel kritisch denken?

Hier vind je de aankondiging van de eerstvolgende Wijsgerige Retraite (over idealen).


Wil je de Wijsgerige Nieuwsbrief ontvangen?
Mail dan naar info@anz.nu

 

 

 


 


 

 

UA-12723506-1