ANaarZ

Een nieuwe start 

met aANZet's

WAM - Coaching

Wat is er voor nodig om een nieuwe start te maken en opnieuw te kunnen beginnen? 

Wijsgerige coaching houdt een intensieve, persoonlijke begeleiding in, bij persoonlijke, dan wel professionele situaties die daarom vragen. De begeleiding vindt plaats vanuit een wijsgerig kader. We werken met en vanuit het hiernaast weergegeven Wijsgerig Aandachts Model (WAM) en verbinden de levensloop van de cliënt (individu, of andere vorm van organisatie) met wijsgerig-filosofische tradities (stoa, boeddhisme, taoïsme) en werken deze opzet uit met meditatieve oefeningen en reflectiemethoden. Zo bouw je een eigen wijsgerige praxis op, waarin je leven zich opnieuw kan verbinden met een groter geheel. Wat bedoel ik daarmee? Vragen staat vrij: wijsgerigleven@mail.com

WAM:

 de Wijsgerige Aandachts Methode

Een filosofisch-contemplatieve werkwijze voor individu, team en organisatie

Dit traject bestaat in eerste instantie uit 6 stappen (bijeenkomsten). De eerste stap heeft een kennismakend karakter, waarbij gekeken wordt of het zinvol is dit traject in te gaan en deze is gratis. Daartoe kun je mailen naar info@anz.nu of bellen: 06-16298552

  


UA-12723506-1