ANaarZ

B. CHINESE FILOSOFIE & LEVENSKUNST

Met de Chinese filosofie maken we kennis met een heel ander perspectief t.o.v. de Europese filosofie. In 8 lessen krijg je inzicht in de grote tradities binnen de Chinese filosofie en bezien we wat het Chinese denken voor jou zou kunnen betekenen. We doen dit, eenmalig in deze cursus, aan de hand van het boek van Puett. De Weg: wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren Auteur: Michael Puett en Christine Gross-Loh. Meer over dit boek vind je meer onderaan deze pagina. Dit boek is te krijgen als hardcover (€25), als paperback (€19,99), als dwarsligger (mooie, compacte uitgave) (€17,99) en als e-book (€4,99).  Deze verscheidenheid geeft meteen aan hoe populair dit boek (uit 2016) al is. Het is ook nogal populariserend. Tijdens de cursus leer je, in 8 lessen, veel meer aangaande de historische en wijsgerige achtergronden. Dat doen we zo:

1. China: een inleiding en kennismaking

Een overzicht van het cultuurgebied China, het land en de geschiedenis. En waarom de geschiedinis hier van bijzonder belang is, juist voor de Chinese filosofie. Hoe en waar is het filosofische denken in China begonnen? We bezien oeroude tradities van voor Confucius.

 2. Confucius en het confucianisme

Confucius is de meest invloedrijke figuur in de Chinese cultuur. Het confucianisme vormt een blijvende factor in al het Chinese denken en handelen. Het reguleert de dagelijkse gang van zaken en biedt een filosofisch-sociale onderbouw voor de gehele Chinese maatschappij. We bespreken enkele van de grote denkers uit deze traditie.

 3. Lao Tze en het Taoisme

Naast het Confucianisme is het Taoïsme bepalend voor alle Chinese cultuur. Deze wonderbaarlijke levensfilosofie biedt een op zichzelf staand, maar ook aanvullend perspectief, dat de Chinese filosofie in balans brengt. We bespreken de TAO TE TJING van Lao Zi en het onnavolgbare werk van Chuang Zi met zijn vlinderdromen.

 4. Boeddhisme in China

We bezien hoe het boeddhisme China binnentrok, om langzaamaan een Chinees boeddhisme te worden door een wisselwerking aan te gaan met Confucianisme en Taoisme. Tezamen vormen zij de drie Grote Vormers van de pan-Chinese cultuur.We bespreken enkele van de Grote Patriarchen en beroemde kloostertradities.

 5. De I Tjing. Het Boek van de Veranderingen

Tijdens deze bijeenkomst leren we het belang kennen van de I Tjing m.b.t. de Chinese filosofie als geheel. Dit werk was een inspiratiebron voor confucianisten, taoïsten en boeddhisten en vormt voor ons aanleiding dieper in te gaan op de voor al deze Chinese tradities zo centrale termen DAO, DE, YIN en YANG. Ook leert u hoe en waarom dit oer-oude boek nog steeds werkzaam is.

 6. Het boek van de Veranderingen als Levensbegeleider.

Wat betkent de filosofie van de verandering? Wat kan de I Ching betekenen in ons dagelijkse leven? Hier bespreken we de wijsgerig-psychologische visie die ten grondslag ligt aan de I TJING en leren  we dit filosofische orakel toe te passen.

 7. Sun Tzu: Filosofie als Strategie

We vervolgen onze wijsgerige weg met een inleiding in het werk van Sun Tzu, waarin typisch Chinese, wijsgerige concepten en de krachten van YIN en YANG worden ingezet om conflicten te beheersen. Dit blijkt heel goed toepasbaar te zijn in het dagelijkse leven!

 8. China nu

Wat voor rol speelt de klassieke Chinese filosofie in de opkomst van het huidige China? Waarom is de Chinese filosofie van belang voor ons? China als opkomende wereldmacht, een blik op het geheel en een terugkoppeling via het boek van Puett.

Samenvatting van het boek de Weg (via de uitgevers): De weg: wat chinese filosofen ons over het goede leven leren.

De weg biedt een geheel nieuwe kijk op het dagelijks leven. Michael Puett, Harvards populairste docent, laat zien hoe Chinese denkers ons inspireren tot grote en kleine veranderingen. In De weg put hij hiervoor uit het werk van zes grote Chinese filosofen zoals Confucius en Lao Tze. Mede door de waarde die zij aan kleine gebaren, rituelen en goede gewoontes hechten, bieden zij een totaal ander wereldbeeld dan westerse denkers of boeddhistische leraren. De weg daagt ons uit onze diepgewortelde overtuigingen te herzien. Volgens Puett betekent ‘het goede leven’ niet een groots programma of doel uitvoeren, maar een weg bewandelen. Aan de hand van voorbeelden uit het alledaagse leven, legt Puett de denkbeelden van de oude Chinese filosofen uit. Hij inspireert tot kleine, haalbare veranderingen in onze manier van werken, opvoeden, politiek bedrijven en relaties aangaan, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor onszelf en de wereld. De weg biedt een nieuwe kijk op bijna alles!

 Resultaat Door dit geheel verkrijg je een goed overzicht van wat Chinese filosofie was en is en wat dit voor jou kan betekenen. 

Behoefte aan meer verdieping? 

Behoefte aan nog meer verdieping in de Chinese filosofie, door samenspraak en het lezen van originele (merendeels in het Nederlands vertaalde) teksten? Dan kun je, als je meedoet aan de cursussen filosofie ook deelnemen aan de Wijsgerige Verdiepingsdagen. Deze vinden (in ieder geval) plaats in Den Haag op zaterdagen. Meer informatie vind je hier.