ANaarZ

C. BOEDDHISME: FILOSOFIE & MEDITATIE

Deze cursus begint met een door de docent ontworpen model (de Boeddha-boom) dat een overzicht geeft van en inzicht in 'het boeddhisme'. Vanaf het vroege boeddhisme dat gericht is op de eigen spirituele ontwikkeling tot aan de kosmische meditaties van het Mahayana boeddhisme. We beginnen bij de Boeddha en volgen de diverse overleveringslijnen tot aan de dag van vandaag. Vanaf het begin in India tot aan de geheel eigen vormen die in Tibet en Japan zijn ontstaan: een filosofisch-historisch overzicht aan de hand van een door de docent ontworpen model waarin de historische ontwikkeling van het boeddhisme wordt verbonden met de eigen, persoonlijke groei. Steeds wordt de link geleg met meditatie. We beoefenen ook verschillende meditatievormen. We doen dit in 8 lessen: 

1. Boeddhaboom: 2500 jaar boeddhisme in 1 model

De eerste bijeenkomst maken we kennis met 'de Boeddha-boom': een overzicht van 2500 jaar ‘boeddhisme’, een organisch model, ontworpen door de docent, dat een goed overzicht geeft van de historische ontwikkelingen van het boeddhisme.

2:  Het leven van de Boeddha in woord en beeld

Wie was de Boeddha? Wat is een Boeddha? Met veel voorbeelden uit de boeddhistische kunst en de daarmee samengaande symboliek, verbonden met zijn levensfasen. 

3: Hinayana: het individuele Pad.

De vroege ontwikkelingen van het boeddhisme, de diverse scholen, de leerstellingen en vooral ook over de filosofie en de psychologie van het vroege boeddhisme: over de 4 edele waarheden, het Achtvoudige Pad, de dharmas en de skandhas. 

4:  Mahayana: de Grote Weg

We maken kennis met de latere ontwikkelingen binnen de boeddhistische leer (vanaf het begin van de jaartelling). Transcendente Wijsheid, Leegte en Alomvattend Mededogen. Over Nagarjuna, Madhyamaka, het Yogacara en wat dat nu allemaal te betekenen heeft voor ons.

5:  Tantra-yana: het universele Pad

De laatste historisch-wijsgerige fase binnen het Indiase boeddhisme, met speciale aandacht voor het concept 'Vaardigheid in Middelen', met symbolen, rituelen, mantras en mandalas.

6:  Tibetaans of Noordelijk boeddhisme

Over de vormen die het boeddhisme aanneemt in Tibet en de wijsgerige scholen: de nyingma, kagyu, sakya en gelug; over het Tibetaanse Dodenboek en over de dalai-lama natuurlijk.

7. Chinees–Japans boeddhisme

We bezien de leer van de boeddha zoals deze vorm krijgt in China en Japan. Over Cha'an-boeddhisme en de stroming van 'het Zuivere Land' (Sukhavati). We bespeken Zen, met speciale aandacht voor de zen-patriarch Dogen en de invloed van zen op de kunst.

8. Navayana. Boeddha: hier en nu

Een nieuwe loot aan de Boeddhaboom. Het boeddhisme in wisselwerking met het westerse denken. Nieuwe ontwikkelingen binnen deze oude leer en over het boeddhisme van alledag. Inzichten, overzicht en terugblik. Oogsten onder de boeddhaboom.

Resultaat

Door dit geheel verkrijg je een goed overzicht van wat Boeddhistische filosofie en meditatie was en is en wat dit voor jou kan betekenen.

Behoefte aan meer verdieping? 

Behoefte aan nog meer verdieping in de Boeddhistische filosofie, door samenspraak en het lezen van originele (merendeels in het Nederlands vertaalde) teksten? Dan kun je, als je meedoet aan de cursussen filosofie ook deelnemen aan de Wijsgerige Verdiepingsdagen. Deze vinden (in ieder geval) plaats in Den Haag op zaterdagen. Meer informatie vind je hier.