ANaarZ

D. INDIASE FILOSOFIE: EENHEID & DIVERSITEIT

De Indiase filosofie is een niet aflatende inspiratiebron. Dit jaar voor het eerst niet opgenomen in de Wijsgerige Jaargang omdat Peer Wijsgeer op Wijsgerige Studiereis gaat, die specifiek gericht is op het Chinese boeddhisme en de Zijderoute. 

Wel als losse cursus in te boeken (voor hen die meer willen weten van de achtergronden van het hindoeïsme). 

Dan neemt de cursus deze vorm aan:

1. De ontdekking van India en ‘India’

Met India en de Indiase filosofie begint de uitbreiding van ons denken naar het Oosten. Ook historisch is dat het geval. In de 19e eeuw wordt 'India' opnieuw ontdekt, nu als bron van vele spirituele tradities, waaronder het boeddhisme; met het Sanskriet als vormer van alle latere vergelijkende taalwetenschappen en de Upanishaden als de inspiratiebron voor Schopenhauer en vele generaties denkers na hem. Archeologische ontdekkingen onthullen oude, lang vergeten beschavingen en filologische studies analyseren begrippen als karma, samsara en nirvana, die deel gaan uitmaken van ons filosofische taalgebruik. Wat betekent dit voor ons eigen denken en leven? 

2. Vedas, Upanishaden en de Bhagavad Gita

We volgen deze lijnen aan de hand van de wijsheid van het oude India: we bezien de Vedas en de Upanishaden als bronteksten voor nagenoeg alle verdere Indiase filosofie. Daarna is er de Bhagavad Gita: een beroemde, wijsgerig-spirituele tekst, voor velen (zoals de Mahatma Gandhi) een inspiratiebron voor het leven. 

3.  Het klassieke tijdperk: zes denk- en leefsystemen

De Indiase Middeleeuwse filosofie kenmerkt zich door de vorming van 6 denk- en leefsystemen: Yoga-Samkhya, Nyaya-Vaisheshika en Mimamsa-Vedanta. Zes verschillende zienswijzen, gebaseerd op lijfsbewustzijn, subjectbeleving, logica, waarneming, overlevering en subjectopheffing. Yoga is hier niet wat je denkt! 

4: De 6 darshanas: het visie-ontwikkelingsmodel

De 6 darshanas, nu als één uniek, praktisch en filosofisch werkmodel. Tezamen genomen vormen deze wijsgerige systemen een veelzijdig wijsgerig instrument, ontwikkeld door en als aANZet, toepasbaar in werk en leven. 

5. Atman, Brahman, Advaita vedanta en Tantra: kern en groei

Over de kern van de Indiase filosofie: We maken kennis met het non-duale denken van Shankara, uitgewerkt in zijn advaita-filosofie. Tevens bespreken we de pluraliteit van de Tantrische zienswijzen en komen tot een begrip van 'Unity in Diversity', niet voor niets slogan van India. 

6. Hindoeïsme als sanatana dharma: de wijsgerige, 'tijdloze' traditie

Tijdens deze bijeenkomst bezien we hoe bovenstaande ontwikkelingen de grondslag vormen voor het moderne hindoeïsme, dat van grote betekenis is als wereldreligie, maar ook als spirituele vormgever. 

Deze opzet geeft een globale aanduiding en kan aangepast worden. Bij voorbeeld door meer nadruk te leggen op de rol van het Sanskriet, op de achtergronden van de Bhagavad Gita, of op het visie-ontwikkelingsmodel. 

Indien je hier meer van wilt weten kun ie contact opnemen via wijsgerigleven@mail.com