ANaarZ

E. WERELDFILOSOFIE: DE VIER GROTE WIJSGERIGE TRADITIES

In deze reeks bezien we de vier Grote Wijsgerige Tradities: de Grieks-Christelijk-Moderne (de zgn. westerse traditie), in relatie tot de Indiase, Chinese en de boeddhistische Tradities. We bezien onderlinge verbanden en gaan hier met name in op de (verborgen) structuur van de geschiedenis van de Wereldfilosofie als spiegel voor de persoonlijke ontwikkeling (een terugkerend thema (ofwel DE rode draad) binnen de Wijsgerige Jaargangen). Deze cursus is uit te breiden door 2 bijeenkomsten te wijden aan elk van de 4 tradities. (Wat overigens sterk is aan te bevelen.)


1. De (verborgen) geschiedenis van de westerse filosofie

2. De (verborgen geschiedenis  van de Indiase wijsbegeerte

3. De (verborgen) geschiedenis van de Chinese wijsbegeerte

4. De (verborgen) geschiedenis van de boeddhistische wijsbegeerte