ANaarZ

Gedane Zaken

Hier volgen enige van de gedane, afgeronde zaken. Wat ongestructureerd tot ik het weer wat ga rangschikken en evalueren. Bedoeld om een indruk te geven van hetgeen aANZet heeft gedaan en doet .....


2019 India en Indiase filosofie 

(in 4 bijeenkomsten), met twee groepen

even heel anders (door een Indiase bril) naar de wereld kijken!

Verdiepingsdagen INDIA Wat is Indiase filosofie?


27 januari 3.1 [VDD 7]. 

Teksten uit de vroege Indiase filosofie: de Vedas, de Upanishaden en de Bhagavad Gita. 

We lezen de onvolprezen hymne van de schepping (filosofische poezie van voor de keer-tijd). We lezen tekstdelen uit de voor het ontstaan van het Indiase filosofisch denken zo belangrijke offerrituelen van de Rgveda, we bespreken enige de belangrijkste dialogen uit de Upanishads, (de meditatieve wijsheidsteksten die bepalend zijn voor alle daaropvolgende Indiase filosofie) en we lezen wijsgerige tekstdelen aangaande 'filosofie & meditatie' uit de Bhagavad Gita, de tekst die bekend staat als "de bijbel van het hindoeisme".


10 Februari VDD 8. 

Teksten uit de latere Indiase filosofie: 

Teksten uit de 6 systemen: we beginnen met een inleiding in het Sanskriet, de heilige taal van het Oude India door de structuur van het alfabet en de eerste 10 regels van de grammatica van Patanjali te bezien, daar deze het archetypische voorbeeld vormen van een systematische aanpak in de filosofische sutras (sterk gecomprimeerde zinnen) die kenmerkend zijn voor de latere Indiase filosofie. We bezien vroege teksten van de logisch-empirische scholen van het Nyaya-Visheshika (met 's werelds oudste regels voor dialoogvoering), de Samkhyakarikas van Ishvarakrishna (en de daarin uiteengezette fascinerende zo pre-darwinistische evolutietheorie), we lezen uit de yogasutras van Patanjali (wat duidelijk maakt dat dit iets heel anders is dan wat we nu zo onder yoga verstaan) en we bezien teksten uit het Mimamsa over de eeuwigheid van (NB) taal en klank en tot slot lezen we een tekst van Shankara, grondlegger van de in het westen zo invloedrijke advaita-Vedanta-school.


10 Februari VDD 8. 

Teksten uit de latere Indiase filosofie: 

Teksten uit de 6 systemen: we beginnen met een hele korte inleiding in het Sanskriet, de heilige taal van het Oude India door de structuur van het alfabet en de eerste 10 regels van de grammatica van Patanjali te bezien, daar deze het archetypische voorbeeld vormen van een systematische aanpak in de filosofische sutras (sterk gecomprimeerde zinnen) die kenmerkend zijn voor de latere Indiase filosofie. We bezien vroege teksten van de logisch-empirische scholen van het Nyaya-Visheshika (met 's werelds oudste regels voor dialoog-voering), de Samkhyakarikas van Ishvarakrishna (en de daarin uiteengezette fascinerende evolutietheorie), we lezen uit de yogasutras van Patanjali (wat duidelijk maakt dat dit iets heel anders is dan wat we nu zo onder yoga verstaan) en we bezien teksten uit het Mimamsa over de eeuwigheid van (NB) taal en klank en we lezen een tekst van Shankara, grondlegger van de in het westen zo invloedrijke advaita-Vedanta-school.

Cursus Islamitische cultuur en filosofie (twee keer in de winter van 2018)

Om de wortels van de Islamitische filosofie te kunnen onderzoeken reisden we naar Mekka: we bezagen hoe de Islam is ontstaan en waarom dit relevant is voor de wereldfilosofie. Daarna reisden we naar Iran, een fascinerend land en zagen hoe de oude Griekse filosofie van Plato en Aristoteles vormend is geweest voor de klassieke Islamitische filosofie (falsafa). We bespraken het werk van denkers als Avicenna en ontdekten de keer naar de Soefi-mystiek. Dit richtte onze aandacht op soefi-dichters als Rumi en andere mystieke denkers uit het Islamitische cultuurgebied. Tenslotte bezochten we de twee uiteinden van de Dar al Islam: Al Andaloes (het Islamitische Spanje), waar Christelijke, Joodse en Islamitische denkers een bijdrage leverden aan de wereldfilosofie, om dan weer door te reizen voor een verkenningstocht naar India om te bezien wat Akbar de Grote op het oog had toen hij filosofen van over de hele wereld samenbracht in Fatehpur Sikri. Zo bezagen we twee filosofisch rijke voorbeelden van een werkzame interculturele beschaving. Gedurende de verdiepingsdagen lazen we uit het werk van o.a. Avicenna en Al Arabi. Hieruit zijn twee Readers Islamitische filosofie voortgekomen: 1. Klassieke Islamitische filosofie (falsafa) en 2. Mystieke Islamitische filosofie (hikma).Terugblikkend en afsluitend stelden we ons de vraag: wat is Islamitische filosofie?

"Een heel nieuw perspectief"

Meer reacties van deelnemers vind je HIER

De laatste Wijsgerige Verdiepingsdagen (2018)

7 oktoberPlato lezen, Socrates begrijpen. Over de Platoonse achtergronden van het Socratische Gesprek, dat we tegelijkertijd ook voeren aan de hand van een Platoonse dialoog!  

21 oktober. Aristoteles: deugdenethiek en de filosofie van het Midden. Over de Middenweg en het goede leven. Hoe kunnen wij deze bewandelen en er deel aan hebben? 

4 november. Meister Eckhart: Godsgeboorte in de ziel. Middeleeuwse mystiek. Godsgeboorte in de mens. Volgens de dominicaan Eckhart een reële mogelijkheid! 

18 november. Buber: Wijsgerige dialoog als levensvorm. Een Joods denker met de overtuiging dat juist spreken en goed luisteren een noodzaak is. Hoe doe je dat? 

NABIJE OOSTEN 

2 december. Falsafa, ofwel: filosofie in de Islam. We lezen en bespreken gezamenlijk filosofische teksten van beroemde islamitische wijsgeren en op 

16 december. Teksten van islamitische mystici (filosofen en dichters). Bodemloze liefde is hier de inspiratiebron! 

In 2018 genoten we weer van een Voor- en najaarsretraite 

Twee keer per jaar Zwijgen en Spreken: een driedaags Meditatief Socratisch gesprek:
Wanneer Zwijgen, Wanneer Spreken?
In deze wijsgerige retraites combineren we de 'Vrije Kunsten' van Het Nieuwe Trivium met meditatie. De dialectica als onderzoekend spreken, de grammatica als het vormgeven van onze woorden op schrift en de retorica als een vrijmoedig spreken, combineren we met de stilte en rust van aandacht meditatie. Door stiltemeditatie kom je zwijgend tot jezelf, om je van daaruit, bezinnend schrijvend en sprekend, te verbinden met de ander. Dit laatste doen we in de vorm van een Socratisch gesprek, waarin de bovengenoemde elementen een plek krijgen. Daarnaast vergeten we ook ons lijf niet (we doen aan yoga en gaan ook wandelen) en we lezen een wijsgerige tekst die ingaat op het thema: Wat doet je zwijgen? Wat doet zwijgen met je? Wat zegt zwijgen? Laten we daar eens over spreken (en zwijgen).

We doen dat in een eeuwenoud Belgisch klooster met mooie gastenkamers waar het goed toeven is. Za. 23 en 30 december2017 2 verdiepingsdagen rondom De I TJING en de filosofie van YIN/YANG
In de achtste Jaargang met als jaarthema 'Filosofie & Spiritualiteit in de Wereldfilosofie' bezien we nu de Chinese filosofie. De Wijsgerige Jaargang spiegelt de individuele, spirituele groei aan de 'Geschiedenis van de Wereldfilosofie' en "als spiegel voor het moderne, westerse denken is geen enkele buiten-Europese denktraditie zo geschikt als de Chinese." De YI JING (I TJING) is daar een uitmuntend voorbeeld van. Het is een oeroud boek dat nog steeds weet te inspireren. In twee workshops gaan we in op de achtergronden, de filosofische structuur en de toepassing van deze klassieker. Op 23 december lezen we uit het werk van Carl Gustav Jung, de vertaler Richard Wilhelm en we onderzoeken delen uit de 10 Vleugels, het commentaar op de YI JING, toegeschreven aan Confucius. Een week later (30 december) lezen we latere filosofen die zich ook bogen over dit boek der veranderingen: Chou Tun-i (1017–1073), Zhu Xi (1130–1200), Wang Fuzhi (1619-1692) en de Japanse denker Yasuo Yuasa (1925–2005). We onderzoeken het synchroniciteitsprincipe als alternatief voor het causale denken.

Op 2 december lazen we Wijsgerige teksten vanuit de Gesprekken van Confucius. En dat geeft gespreksstof. Het hoeft niet, maar bijna elke deelnemer schafte daarna meteen het boek aan. Dus dat zegt wel wat!

Za. 9 dec  Wijsgerige Verdiepingsdag 2.2 Wijsgerige teksten lezen en bespreken van Lao Zi, Zhuang Zi en het Taoïsme. Hier lezen we uit de klassieker van de Chinese wijsbegeerte: de Tao TE Tjing, het boek van de TAO, maar ook uit het prachtige werk van Zhuang Zi om zo te zien wat de filosofie van het Taoisme kan bijdragen aan 'het wijsgerige leven'.

CURSUSSEN & WORKSHOPS

2017 Filosofie en meditatie als Binnenlandse Zaken

Na de lezing 'Filosofie en Meditatie', gehouden op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag is de eerste cyclus (intern) afgerond. De cursus omvatte 6 bijeenkomsten met de volgende thema's:

18 januari: Begin en beginnen, wijsgerige kennismaking met elkaar en de methode
1 februari: Denken, hoe en wanneer?
15 februari: Niet denken, wanneer en hoe?
8 maart: Wijsgerig omgaan met gedachten, emoties en gevoelens
22 maart: Filosofie en meditatie, hoe en wat?
5 april: De opbouw van een eigen wijsgerige praxis, binnen werk en persoonlijk leven

Hier vind je meer informatie over deze cursus.

Zie je het belang in van filosofie en meditatie op de werkvloer? Wil je zoiets organiseren op je werkvloer? Of ben je gewoon nieuwsgierig?

2017 Voorjaarsretraite

De najaarsretraite Zwijgen en Spreken vond dit jaar plaats in Kluse Compane, een ingetogen, verbouwd boerderijtje in een uitgestrekt landschap. Intiem en stil. Het thema was dit keer: Over het vinden van vrijheid in het volle leven. We beoefenden aandachtsmeditatie. We lazen teksten van Seneca (Over het gelukkige leven) en Montaigne (Essay over filosoferen als leren te sterven). En we wandelden in de herfstzon langs verlaten veengronden. Een bezinnend gesprek maakte duidelijk hoe onze eigen ideaalbeelden het leven rijker, voller en vrijer maken, maar dat deze beelden ons tegelijkertijd in een vaste, soms knellende, greep houden. En dat zette weer aan het denken: hoe goed om te gaan met idealen?

In het kader van de Jaargang hebben we de bezinningsdagen rondom de Chinese wijsbegeerte (Cyclus III) afgerond:

Na de westerse en Indiase filosofie met de daarbij horende workshops  lazen (en bespraken) we, nu op zondagen, allereerst teksten van de Grootmeester van al het Chinese denken: Confucius. Daarna volgt de meest invloedrijke Chinese traditie: het TAO-isme (Lao Zi en Zhuang Zi). Hierna bezien we de I Tjing, een oeroud werk dat reeds voor Confucius een inspiratiebron vormde en ook door de TAOisten werd en wordt gelezen en geraadpleegd. We lezen het als filosofisch werk, we passen het ook toe als orakelboek en we bezien het verband tussen beide door in te gaan op het synchroniciteitsprincipe.  

Confucius - de Gesprekken- en het Confucianisme 

Lao Zi - de DAO - en het Taoïsme

I TJING [1] Bron van de Chinese filosofie, theorie van het Boek van de Veranderingen

I TJING [2] Bron van de Chinese filosofie, praktijk van het Boek van de Veranderingen

Lezing: Filosofie en meditatie en wat dat voor jou kan betekenen

Dinsdag 13 december 2016

In deze lezing maak je kennis met filosofie en meditatie. Wat is het verband tussen beide en hoe kun je ze toepassen in je dagelijks leven en op je werk? Je hoort over oosterse filosofie en westerse meditatie, duikt in de geschiedenis en gezamenlijk doen we een paar oefeningen die in staat zijn je rust en inzicht te bieden: thuis en op werk.

Praktische gegevens:

Dag: Dinsdag 13 december 2016

Tijd: 
15.30-17.00 uur

Locatie:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


de Wijsgerige Workshops 

De eerste 3 workshops hebben inmiddels hun aANZet gehad. Deze centreerden zich rondom 1] 'het begin van de filosofie', (de presocraten en Socrates), 2] 'het beginnen met zelf filosoferen' (de Wijsgerige Beginnersoefening en de Socratische Methode) en 3] 'begrip van Socrates door het lezen van Plato'. Meer informatie, ook over de komende workshops, vind je hier

 op Zaterdag 29 oktober: Geen tijd!?                           

We lezen (middeleeuwse en moderne) teksten over tijd, tijdsbeleving en het creëren van 'Vrije Ruimte'. We bespreken dit alles gezamenlijk, voor zolang het duurt. We volgen hierbij 'de scholastische methode'.

Zaterdag 12 november. Wijsgerige Workshop 5: Geen Tijd?!
Weer over tijd en ruimte, maar nu lezen en bespreken we Indiase, wijsgerige teksten over tijd en eeuwigheid, over meditatief en werk-bewustzijn en we verblijven in de Vrije Ruimte. We mediteren.

India: Filosofie en Meditatie

Grondslagen van de Indiase filosofie

Nu we bezig zijn met de (verborgen) geschiedenis van de Indiase wijsbegeerte lezen en bespreken we op 26 november a.s. belangrijke, vroege Indiase teksten die betrekking hebben op zowel filosofie als meditatie: uit de Vedas, de Upanishaden en de Bhagavad Gita. We bezien de oorsprong van de Indiase filosofie en we bespreken 'de archeologie van meditatie'.
De Jaargang 2015-16 is afgerond:

 

We hebben de westerse filosofie, de Indiase, de Chinese en de boeddhistische wijsbegeerte historisch-filosofisch en in relatie tot het jaarthema overdacht. Twaalf mensen hebben het certificaat voor de deelname aan boeddhistische wijsbegeerte uitgereikt gekregen. Zes van hen bovendien het certificaat voor de deelname aan de gehele Wijsgerige Jaargang 2015-16.   

We hebben het geheel afgesloten met een

wijsgerig-meditatieve Zomer-retraite rondom: 

Aandacht, wijsheid en mededogen

van 21-24 juni 2016

mooi onderwerp, goed gezelschap, socratische dialoog en sati-meditatie 

in een oud, sfeervol klooster. 

Meer weten over of meedoen met een volgende retraite?

Mail naar info@anz.nu

-------------------------------------------------------------------------

En verder terug (wat binnenkort weer wordt bijgewerkt):


De Workshop voor de Socratische Landdag 

22 mei ISVW Leusden: 

de her-innering van het lichaam als ons lijf. 

heeft een blog gekregenMeer weten? Mail naar info@anz.nu 

workshop (en studiegroep boeddhisme)

het vroegste boeddhisme in theorie en praktijk.

Lezen en bespreken van de vroegste suttas en beoefenen van de vroegste meditatievormen.


2 en 9 april te Den Haag


de Zwijgen & Spreken retraite 2016

Geen Tijd!?

Heb je de tijd? Of heb je eigenlijk geen tijd? Wat is tijd eigenlijk? Hoe beleef je die? En wat is de rol van tijd in het mensenbestaan vol onoverzienbare verantwoordelijkheden? Middels aandachtmeditatie wordt de tijdsbeleving opgezocht. Er wordt over gesproken. Er wordt over gezwegen. 

Wanneer:

05-06-07 mei 2016 
Locatie: Gent (België)

Begeleiders waren: Erik Boers en Peter van Hooft

Nadere informatie? Inschrijven, vragen?  Mail naar info@anz.nu 


Van 20 t/m 23 oktober 2015 begeleidde ik een retraite in een oud Belgisch klooster, op de inmiddels beproefde Boeddho-socratische wijze: filosoferen en mediteren rondom een relevant thema. Nu was dat: Vertraging en verstilling

Op 9 september 2015 is De Wijsgerige Jaargang gestart met als Jaarthema 2015-16: Kantelpunten in persoonlijk leven en in de filosofie. Inmiddels hebben we in 8 bijeenkomsten de westerse filosofie in relatie tot het jaarthema bezien en hebben we hetzelfde gedaan, in 6 bijeenkomsten, m.b.t. 'De Indiase wijsbegeerte: filosofie en spiritualiteit'. (In het nieuwe jaar wordt dit vervolgd met de Chinese Levensleer en Boeddhistische Wijsbegeerte.)

Op 11 september 2015 gaf ik een introductie over 'tuinieren als filosofie' ter gelegenheid van de opening van de Stiltetuin van het Hof van Seghwaert te Zoetermeer en 2 weken daarna een workshop: de filosofie van het tuinieren: over gronden, zaaien, onderhouden en oogsten.

Op 16 september 2015 presenteerde ik, in Nijenrode University: 

ChinaCulture, Philosophy & Software of the Mind. (Zie de desbetr. blog)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

En verder:

Naast het organiseren van retraites en onderzoeksgesprekken binnen zorginstellingen en onderwijsinstituten volgen hier enige voorbeelden uit het aanbod van cursussen, workshops, lezingen over en inleidingen tot:


Meditatie: geschiedenis, theorie en praktijk - 

De bronnen en werking van Mindfulness - oude wortels van een jonge loot


Het boeddhisme - een overzicht van 2500 jaar wijsbegeerte: filosofie & meditatie

Het leven van de Boeddha, in Woord en Beeld- 

Filosofie: geschiedenis, theorie en praktijk- een overzicht van 2500 jaar wijsbegeerte: filosofen en hun denken

Socrates, de socratische methode en het Socratische Gesprek-

Indiase wijsbegeerte - Van de Indus, via de Vedas naar het hedendaagse hindoeïsme

Chinese filosofie en cultuur: eenheid en verandering


En natuurlijk: socratische gesprekken, al meer dan 15 jaar: gesprekken over wat we van belang achten: met aandacht en inzet.


Thema-bepaling: de wijsgerige beginnersoefening

Binnen een dag, door een wellicht universeel beproefde methode vaststellen waar het om draait en beginnen met 'filosoferen'.


Dit zijn reguliere, regelmatig terugkerende cursussen en workshops. De inhoud en vorm kunnen nader worden afgestemd. Mail naar info@anz.nu


Zo ontstaan meer specifieke cursussen zoals:

Boeddhisme als Levenswijze 

Waar en hoe vinden we in de dagelijkse hectiek nog rust? Op welke wijze creëren we balans in onszelf en in ons doen en laten? Waarin vinden we houvast en wat betekent zingeving voor ons? Op al deze wezenlijke maar ook actuele levensvragen biedt het Boeddhisme als eeuwenoude wijsheid waardevolle inzichten. Maar inzichten alleen zijn niet voldoende. Het is minstens zo belangrijk om inzichten in praktijk te brengen. Maar hoe ontwikkel je dan een Boeddhistische Levenswijze? Onderwerp van diverse lezingen met wijsgerige oefeningen.


Boeddho-socratische gespreksvorm  

Een manier van gespreksvoering die ik in de loop van de jaren heb ontwikkeld. Als variant op het Socratische Gesprek bij voorbeeld bij de ISVW (Internationale School voor Wijsbegeerte) in Leusden.


Levensbeschouwing en Zingeving

"Levensbeschouwing en Zingeving vanuit het perspectief van de Indiase filosofie' en "Levensbeschouwing en Zingeving vanuit Boeddhistisch perspectief" .

In het kader van de Leergang Levensbeschouwing en Zingeving aan de Academie voor Psycho-Sociaal Welzijn.  


Hermes en hermeneutiek: 

Hoe 'het' lezend te vinden (voor de Academie van Psycho-Sociaal Welzijn APSW)


Schopenhauer's filosofie. 

Een kennismaking (4, 6 en de laatse keer 12 bijeenkomsten) gewijd aan het denken van de leer- en levensmeester Schopenhauer en zijn relatie met de 'westerse en oosterse filosofie' in het algemeen.


Licht en kleuren

Lezing met workshop over Licht als metafoor in de filosofie en het effect dat kleur heeft op het denken. (Gegeven aan de APSW, aan verschillende (middelbare) scholen, binnen diverse cursussen en aan personeel van de Tweede Kamer)


Stilte

Een workshop rondom Stilte. 

Een dag lang. Wat zal ik hierover zeggen?Als je meer wilt weten: mail naar: info@anz.nu 


Lijflijk filosoferen

Wijsgerige uitwerking van Merleau Ponty's observaties t.a.v.  lichaam/lijf, verbonden met de Indiase Samkhya filosofie. Denken vanuit je lijf: Beginnen met filosoferen, daar waar je zit. Vanuit een meditatieve zithouding naar filosoferen en terug.


Planten en de structuur van spirituele groei

Een lezing over de relatie tussen dromen, de groeiwijze van de  planten en het verband met spirituele groei. Met meditatieve oefeningen, ter gelegenheid van de opening van het Academisch jaar 2004 aan de APSW. Daarna zijn de wortels, stam en gebladerte onderdeel gaan vormen van meerdere cursussen en lezingen.


Mystagogie, ofwel de kunst het mysterie in ons leven te brengen. 

(Cursus, ontwikkeld voor de APSW. Een aantal jaargangen gegeven in Utrecht.)


Vragen stellen en antwoorden krijgen

(Cursus, ontwikkeld voor en gedurende heel wat jaargangen gegeven aan de APSW). Wat zijn de juiste vragen, maar dat blijkt toch iets anders dan goede antwoorden krijgen. Een training dus, in beide vaardigheden.


Mindfulness

Over de oorsprong van mindfulness, met de basistekst en meerdere oefeningen voor rust en inzicht. (In het kader van een studiedag: zen en mindfulness in Utrecht.)


De Bhagavad Gita: spirituele strijd als leidraad voor het leven


Het systeem van de zes wijsgerige stelsels

Over de zes darshanas uit het oude India: een historisch-wijsgerige rondgang, zeer geschikt om verschillende visies  m.b.t. een onderwerp te onderzoeken. Met verschillende oefeningen, ontleend aan deze 6 levensscholen.


De filosofie, denk- en werkwijze van YIN/YANG en de I CHING

Ontstaan vanuit het inzicht dat 'Het Boek van de Veranderingen' ten grondslag ligt aan 'de Chinese filosofie' en dus ook aan de Chinese denkwijze. De laatste tijd steeds meer favoriet.


de STOW: Spirituele tradities Oost en West.

Jarenlang een vast onderdeel op het programma geweest en nu als mogelijkheid. Binnen een dag een overzicht van de belangrijkste spirituele tradities: waar draait het om? 

Werken met wijsgerige en contemplatieve oefeningen, ontleend aan de wereldtradities.