ANaarZ


Filosofische Vaardigheden en Kritisch Denken, vanuit de Wereldfilosofie

In de Wijsgerige Jaargang leer je WAT de grote filosofen uit de diverse Grote Wijsgerige Tradities dachten. In de cursus Filosofisch Vaardigheden leer je HOE de grote filosofen dachten.

Want wat doen deze filosofen nu eigenlijk? Ze denken. Dat in ieder geval. Maar HOE denken zij, de Grote Denkers? Wat is hun denk-gereedschap? Leer de denkmiddelen hanteren die de grote filosofen toepassen. En wat is de relatie met meditatie?

Doe je mee met de Wijsgerige Jaargang, heb je de Jaargang al eens gevolgd, of heb je al kennis genomen van de westerse filosofie? Wil je weten hoe je nu zelf verder kunt met filosoferen? Wil je weten wat filosofisch denken inhoudt en wat de filosofen nu eigenlijk doen?

Of wil je gewoon filosofie kunnen toepassen in je dagelijkse leven of op je werk? Wil je goed en helder leren denken? Wil je weten hoe dat kan? Beter leren en studeren?

Dan is de cursus Filosofische Vaardigheden wellicht wat voor jou! In zes bijeenkomsten om de week aan de slag met wijsgerige vraagstukken in alledaagse problemen met behulp van filosofisch gereedschap, waaronder ook meditatieve oefeningen. 

Les 1: Filosoferen als reflectie op waarnemen, voelen, denken en handelen. 

Wat is de relatie tussen ons waarnemen, voelen, denken en handelen? Een algemene beschouwing over de samenhang tussen deze vermogens. We onderzoeken, definieren en analyseren deze begrippen en daarmee geven we aan waarom we het denken hier centraal zullen stellen. Wat bedoelen we als we zeggen dat we denken? We gaan het hebben over concretiseren en abstraheren en last but not least:  we gaan  in op de relatie tussen denken en meditatie.

Les 2: Taal & Logica
Over de structuur van ons denken en de grenzen van taal en kennis. Twee soorten van denken. De relatie van denken  met voelen en handelen: Eerste filosofische orientatie: Zelf en wereld. Wat wil ik nu écht? Drie aandachtsrichters die ons kunnen helpen bij al ons denken. Meditatie als focus.

Les 3: inleiding in de KDM 
Een inleiding in de Kritische Denk Methode. Welke vaardigheden moeten we oefenen om 'kritische denkers' te worden? Wat zijn de universele denkaspecten die we daartoe kunnen oefenen (waaruit bestaat 'denken'?) en wat zijn de criteria waarmee we al ons denken kunnen evalueren? Meditatie als loslaten.

Les 4: Toepassing van het KDM
De toepassing van het Kritische Denkmodel in ons dagelijkse leven en waarom dat van belang is: de Kritische Denk Deugden. Het Kritische Denken als een universele filosofische methodiek. Meditatie als cultivatie van het niet-denken.

Les 5: De kunst van het stellen van vragen (en het krijgen van antwoorden).
We werken het KDM uit tot een vragen-systematiek: hoe kun je alles op een vruchtbare en respectvolle wijze bevragen? Meditatie als Vrije Ruimte.

Les 6: Deelnemers aan het woord: 

Presentatie van het eigen wijsgerige thema, de eigen wijsgerige vraag, de wijsgerige lijfspreuk en het wijsgerig stappenplan. Meditatie als bewust zijn.


Hoezo kritisch denken?

Onder kritisch denken verstaan we hier het ontwikkelen, bevorderen en in stand houden van een helder, precies, relevant en inlevend (vragend) denken, zoals ontwikkeld in (specifieke lagen van) de socratische en boeddhistische tradities, aangevuld met toepassingen vanuit de huidige, informele logica en inzichten aangaande oordeel- en besluitvorming. 


UITVOERING:

Dinsdagavonden en vrijdagochtenden, om de week, in Den Haag.

Inschrijven kun je je via de VU Den Haag: 

voor de dinsdagavonden volg de link HIER

Voor de vrijdagochtenden kun je HIER terecht

Daar vind je ook meer info aangaande kosten en tijden.

UA-12723506-1