aANZet

ANZ: aANZet tot wijsgerig leven, van A Naar Z

DE WIJSGERIGE VERDIEPINGSDAGEN 

NAJAAR 2018 - VOORJAAR 2019

DE WERELD ALS PELGRIMSOORD: VAN filosofisch REIZIGER TOT wijsgerig PELGRIM

Gedurende dit komende jaar, nu het thema voor de Jaargang 'een wereldreis door de filosofie' is, krijgen de verdiepingsdagen het karakter van Pelgrimagehalteplaatsen. Gedurende onze reis door de wereldfilosofie maken we halt en concentreren we ons op een klein aantal denkers die zich bewegen op het raakvlak tussen filosofie en spiritualiteit. We lezen en bespreken teksten. We betrekken deze op ons eigen leven. We doen dit door goed te lezen en bedachtzaam te spreken. Dat wil zeggen: meditatief en socratisch aan de hand van de eigen ervaring. Zo worden reizigers pelgrims.

Dit is met name bedoeld voor (ex-) Jaargangers (en andere wijsgeren) en wil de mogelijkheid bieden tot uitwerking en reflectie t.a.v. hetgeen in de Wijsgerige Jaargang wordt aangereikt. Daarom noem ik ze  verdiepingsdagen. De nadruk ligt op de praktijk middels het lezen en bespreken van originele filosofische teksten (in Nederlandse vertaling), gerelateerd aan het lesmateriaal en het dagelijks leven en werk van de deelnemers. Very close reading!

De wijsgerige verdiepingsdagen vinden plaats, ongeveer eens in de 14 dagen, op zondagmiddagen, van 14.00-17.00 uur op een nader bekend te maken adres in (de omgeving van) Den Haag. De eerste Wijsgerige Workshop start nadat de Wijsgerige Jaargang is begonnen. De workshops volgen het patroon van de Jaargang: in de herfst Westerse en Islamitische Filosofie, in de winter Indiase, Boeddhistische, Chinese en Afrikaanse filosofisch-wijsgerige workshops. De specifieke data voor het nieuwe jaar worden nog bekend gemaakt ... De kosten bedragen 25,- per deelnemer, per verdiepingsdag.

 De Wijsgerige Verdiepingsdagen 

Najaar: AVONDLAND

Geen jaarganger en toch meedoen? Mail Peter 

7 oktoberPlato lezen, Socrates begrijpen. Over de Platoonse achtergronden van het Socratische Gesprek, dat we tegelijkertijd ook voeren aan de hand van een Platoonse dialoog! 

21 oktober. Aristoteles: deugdenethiek en de filosofie van het Midden. Over de Middenweg en het goede leven. Hoe kunnen wij deze bewandelen en er deel aan hebben?

4 november. Meister Eckhart: Godsgeboorte in de ziel. Middeleeuwse mystiek. Godsgeboorte in de mens. Volgens de dominicaan Eckhart een reële mogelijkheid!

18 november. Buber: Wijsgerige dialoog als levensvorm. Een Joods denker met de overtuiging dat juist spreken en goed luisteren een noodzaak is. Hoe doe je dat? 

NABIJE OOSTEN

2 december. Falsafa,ofwel: filosofie in de Islam. We lezen en bespreken gezamenlijk filosofische teksten van beroemde islamitische wijsgeren en op

16 december. Teksten van islamitische mystici (filosofen en dichters). Bodemloze liefde is hier de inspiratiebron!

Na deze wijsgerige reis door de eerste twee cultuurdomeinen worden de wijsgerige dagen in het nieuwe jaar, rondom en naar India, Tibet, China Japan en Afrika voortgezet en toegelicht in de volgende Nieuwsbrief … Tegen die tijd zijn ook de data bekend! 

 

Voorjaar: VERRE OOSTEN

INDIA

7. Teksten uit de vroege Indiase filosofie

8. Teksten uit de latere Indiase filosofie

INDIA, TIBET en JAPAN: boeddhistische landen

9.   Leerreden van de Boeddha: vroege Boeddhistische (Theravada-) teksten

10. Bodhisattvas aan het woord: Teksten uit het Mahayana-boeddhisme

11. Tibetaanse meesters aan het woord

12 Meester Dogen over meditatie

CHINA

13 Rondom rituelen: Confucius, Mencius en Xun Zi (Confucianisme)

14 Vrij zwerven: Lao Zi en Zhuang Zi (Taoisme)

 AFRIKA

15 Halteplaats Afrika: Afrikaanse filosofie

DE WERELD ALS PELGRIMSOORD

16 Teksten rondom reizigers, pelgrims en pioniers uit de Wereldfilosofie

17 Socratisch Gesprek: wat maakt je tot een wijsgerig pelgrim?