aANZet

ANZ: Filosofie van A Naar Z, aANZet tot wijsgerig leven

DE WIJSGERIGE VERDIEPINGSDAGEN 

NAJAAR 2018 - VOORJAAR 2019

DE WERELD ALS PELGRIMSOORD: VAN filosofisch REIZIGER TOT wijsgerig PELGRIM

Gedurende dit jaar, nu het thema 'de wereldreis door de filosofie' is, kunnen we de verdiepingsdagen het karakter van Pelgrimagehalteplaatsen geven. Gedurende onze reis door de wereldfilosofie maken we halt en concentreren we ons op bepaalde denkers. We lezen en bespreken teksten. We betrekken deze op ons eigen leven. We doen dit door goed te lezen en bedachtzaam te spreken. Dat wil zeggen: meditatief en socratisch aan de hand van de eigen ervaring. Zo worden reizigers pelgrims.

Dit is met name bedoeld voor (ex-) Jaargangers (en andere wijsgeren) en wil de mogelijkheid bieden tot uitwerking en reflectie t.a.v. hetgeen in de Wijsgerige Jaargang wordt aangereikt. Daarom noemen we ze  verdiepingsdagen. De nadruk ligt op de praktijk middels het lezen en bespreken van originele filosofische teksten (in Nederlandse vertaling), gerelateerd aan het lesmateriaal en het dagelijks leven en werk van de deelnemers. Very close reading!

De wijsgerige verdiepingsdagen vinden plaats, ongeveer zo eens in de 14 dagen, op zondagmiddagen, van 14.00-17.00 uur aan de van Alkemadelaan 1 te Den Haag. (Of een ander nader bekend te maken adres.) De eerste Wijsgerige Workshop start nadat de Wijsgerige Jaargang van start is gegaan. De workshops volgen het patroon van de Jaargang: in de herfst Westerse en Islamitische Filosofie, in de winter Indiase, Boeddhistische, Chinese en Afrikaanse filosofisch-wijsgerige workshops. 

 De Wijsgerige Verdiepingsdagen 

Deelname aan de Wijsgerige Verdiepingsdagen wordt besproken en apart afgerekend met de docent. De kosten bedragen 25,- per deelnemer, per verdiepingsdag. Geen jaarganger en toch meedoen? Mail Peter De specifieke data worden nog bekend gemaakt.

Najaar: AVONDLAND

1. Plato lezen, Socrates begrijpen

2. Aristoteles: deugdenethiek en de filosofie van het Midden

3. Eckhart: Godsgeboorte in de ziel

4. Buber: Wijsgerige dialoog als levensvorm

NABIJE OOSTEN

 5. Ratio en Mystiek in de Islam

6. Teksten van islamitische rationalisten en mystici

Voorjaar: VERRE OOSTEN

INDIA

7. Teksten uit de vroege Indiase filosofie

8. Teksten uit de latere Indiase filosofie

INDIA, TIBET en JAPAN

9.   Leerreden van de Boeddha: Teksten uit de vroege Boeddhistische filosofie

10. Bodhisattvas aan het woord: Teksten uit het Mahayana-boeddhisme

11. Tibetaanse meesters aan het woord

12 Meester Dogen over meditatie

CHINA

13 Rondom rituelen: Confucius, Mencius en Xun Zi (Confucianisme)

14 Vrij zwerven: Lao Zi en Zhuang Zi (Taoisme)

 AFRIKA

15 Halteplaats Afrika: Afrikaanse filosofie

DE WERELD ALS PELGRIMSOORD

16 Teksten rondom reizigers, pelgrims en pioniers uit de Wereldfilosofie

17 Socratisch Gesprek: wat maakt je tot een wijsgerig pelgrim?