aANZet

ANZ: Filosofie van A Naar Z, aANZet tot wijsgerig leven

Monniken, als een monnik loopt, weet hij: 'ik loop’; 

als hij staat, weet hij: 'ik sta'; 

als hij zit, weet hij: 'ik zit'; 

als hij ligt, weet hij: 'ik lig.' 

Hoe de lichaamshouding ook is, hij is er zich altijd van bewust.

Uit: het sati-patthana-sutta


De methodische versie van het aandachts-sutta.


Deze tekst is een eigen bewerking van een veel langere tekst (het maha-sati-patthana-sutta) die de traditioneel boeddhistische vipashana-methode beschrijft, een specifieke meditatiemethode. Deze originele tekst gaat over aandacht (sati in het Pali) en de vier aandachtspunten, aanbevolen door de Boeddha. Deze tekst ligt aan de oorsprong van wat Mindfulnesswordt genoemd. Deze rode draad (de letterlijke betekenis van sutta) kreeg ik in 1980, tijdens een verblijf in Thailand, van een Boeddhistische monnik en sinds die tijd vormt de tekst een onderdeel van mijn wijsgerige praxis. In de originele, zeker 2000 jaar oude tekst, komt veel boeddhistische filosofie voor, o.a. ‘de vier edele waarheden’ en ‘het edele achtvoudige pad’ en veel contemplaties (overpeizingen) aangaande vergankelijkheid. Deze tekst heb ik, jaren later, na mijn studie boeddhologie, omwille van de werkbaarheid en verheldering van de eigenlijke aandachts-methode, sterk ingekort door een onderscheid te maken tussen meditatie-methode en de filosofie. De filosofie van het boeddhisme vormt een belangrijk, altijd terugkerend onderdeel van de Wijsgerige Jaargang. Het criterium voor onze meditatie dat deze methodische tekst aangeeft is echter dat als x  y doet, of als y zich voordoet aan x, dat x dan weet dat y het geval is. (Waarbij x = de bhikkhu, d.w.z. de monnik, d.w.z. de meditator (m/v). Met andere woorden: Het sati-criterium is: x neemt y waar en x weet dat y het geval is. Dit criterium onderscheidt sati van de meer contemplatief-analytische vipassana-meditatie. 

Wanneer je geïnteresseerd bent in de originele, meer uitgebreide versie, kun je voorbeelden daarvan raadplegen via internet, b.v.https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nyanasatta/wheel019.html

Deze door mij vertaalde methodische versie is gebaseerd op het werk van L. Schmithausen: Die vier Konzentrationen der Aufmerksamkeit. (Zeitschrift fur Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 60. Jahrgang 1976 pp. 241-266.) Daarnaast op mijn eigen studie van originele meditatieteksten in de Pali-canon en het jarenlang praktiseren van deze methode. 

Deze (eigen, methodische) versie is de basis- en werktekst die ik al vele jaren gebruik voor meditaties en retraites. In de retraites vormt deze methode de rode lijn gedurende de zitsessies, zoals de Socratische Methode dat doet bij de gesprekken die wij voeren. Je kunt de tekst hier downloaden. (Wellicht moet je dan wel overschakelen naar de standaard website.)

 Als je de tekst toepast, hoor ik dat graag! 

Mail naar: wijsgerigleven@mail.com