aANZet

ANZ: aANZet tot wijsgerig leven, van A Naar Z

                           Zwijgen en Spreken in eenvoud

In onze wijsgerige retraites verbinden we de stilte van aandacht meditatie met de 'Vrije Kunsten' van Het Nieuwe Trivium. De dialectica als onderzoekend spreken, de grammatica als het vormgeven van onze woorden op schrift en de retorica als een vrijmoedig spreken, combineren we met de rust van aandacht meditatie, binnen de muren van een eeuwenoud klooster.

Door de stilte kom je zwijgend tot jezelf, om je van daaruit, bezinnend, schrijvend en sprekend, te verbinden met de ander. Dit doen we in de vorm van een driedaags Socratisch gesprek, waarin de bovengenoemde elementen een plek krijgen. We spreken en zwijgen. Daarnaast doen we aan yoga, we wandelen en we lezen samen een wijsgerige tekst als aanzet tot ons specifieke thema: eenvoud.

Betekent eenvoud 1. eenvoudig, zonder weelde, zonder opsmuk? Of wellicht ook 2. argeloos; onnozel en onontwikkeld? Zijn er wellicht meer betekenissen? Is dit te betrekken op de geleerde onwetendheid (docta ignorantia) van Socrates en de Middeleeuwse mystiek van Meister Eckhart? Kunnen zwijgen, maar ook spreken bijdragen aan het belang van eenvoud? Hoe verhouden zij zich dan tot elkaar? Waarom is het zo ingewikkeld om eenvoudig te leven? Kan eenvoud vooruitgang belemmeren?

In de voorjaarsretraite onderzoeken we dit middels Zwijgen & Spreken. We mediteren, lezen en gaan in gesprek over dit thema en het belang ervan in ons leven en binnen onze organisatie(s). We doen dat in een Belgisch klooster waar het goed toeven is. We hebben hier de beschikking over een eigen meditatieruimte en een 17de eeuwse kapel. 
We gaan met max. vier deelnemers.  
Als je belangstelling hebt, geef je dan nu op, want met dit kleine gezelschap willen we graag, vooraf al, een ieder spreken over dit thema.

Klik hier om een idee te krijgen van de dagindeling.

'Ik mediteer nu elke ochtend. Over de verbinding van mediteren en schrijven: het met aandacht schrijven brengt mij dicht bij mijn persoonlijke stijl. Ik vertaal vloeiend mijn denken in schrift zonder irrelevante zijsporen. Nu, een paar weken later merk ik dat het nog steeds zo werkt.' Deelnemer aan de retraite Zwijgen & Spreken rondom het thema mediteren en schrijven

'Terugblikkend zijn de meditatiedagen voor mij een kantelpunt. Mijn deelname aan de retraite maakt dat ik vol vertrouwen aan een nieuw avontuur begin.'  Deelnemer aan de retraite Zwijgen & Spreken rondom het thema mediteren en schrijven

Wanneer:
02-03-04 mei 2019 (met de mogelijkheid om op 01 mei 's middags al aan te komen)
Locatie:
een eeuwenoud Belgisch klooster 
Kosten:
€ 1.250,- (incl. btw en verblijfkosten)
Begeleiders:

Erik Boers en Peter van Hooft 


de Zwijgen & Spreken retraites 

Zo ondertussen ga ik al weer 20 jaar, samen met Erik Boerstwee keer per jaar, in retraite. We werken dan vanuit een meditatieve houding met existentiële thema's die op prettig indringende, aandachtige en socratische wijze onderzocht worden. Stilte en bezinning beïnvloeden de manier van spreken en de wijze waarop we gezamenlijk minimaal drie dagen doorbrengen. Vanuit lijfsbewustzijn en aanwezigheid in het hier en nu wordt een reflectieve houding opgebouwd. Sinds een aantal jaar stellen we onze retraites open, zodat ook anderen (max. 4 personen) kunnen deelnemen.

Wanneer je belangstelling hebt, kun je contact opnemen met Brunhilde Legeland, van Het Nieuwe Trivium, of je kunt mailen naar mij: info@anz.nu 

Om een idee te krijgen hoe zo'n retraite er uit kan zien, klik hier

Dit is een retraitevorm, gericht op de rol die 'Filosofie en Meditatie' kan spelen binnen en vanuit organisaties. Dit gebeurt in samenwerking met Het Nieuwe Trivium: Filosoferen in organisaties.  Heb je interesse om deel te nemen aan een andersoortige wijsgerige retraite, (met andere tarieven) waarin filosofie en meditatie een centraal thema ontsluiten, voor een groep of individueel, neem dan contact op met Peter en mail naar: info@anz.nu