ANaarZ

De Wijsgerige Jaargang 2018-19

Het komende jaar staat het idee van een wereldreis/pelgrimage door de wereldfilosofie centraal. Dit betekent dat we, naast de Europese, Chinese, Indiase en Boeddhistische filosofie ook de Islamitische en Afrikaanse filosofie zullen onderzoeken. Er zal dan een zekere nadruk liggen op de relatie tussen 'de filosofie' en de specifieke cultuur waarbinnen deze is ontstaan. Door de vraag te stellen wat b.v. Islamitische filosofie inhoudt en dit te vergelijken met het model van de 'westerse filosofie', krijgen we ook een beeld van wat filosofie nu eigenlijk inhoudt en overzien we tegelijkertijd het rijke spectrum aan vormende ideeën die ten grondslag liggen aan de diverse culturen en het belang dat deze hebben voor ons, wereldburgers, die hun eigen weg willen en kunnen zoeken. We beginnen onze reis in het Avondland, reizen dan naar het Nabij Oosten, om in het Nieuwe Jaar Het Verre Oosten en Afrika te exploreren.  In één jaar gaat een wereld aan filosofie voor u open! We starten wekelijks vanaf dinsdagavond 18 sept. (20.00 - 22.00 uur) en vanaf donderdagmiddag 20 september (14.00 - 16.00 uur) in centrum Den Haag (adres wordt nog bekend gemaakt).

Het wijsgerige leermodel (van ANaarZ) 

Elke bijeenkomst krijg je een helder overzicht van de lesinhoud en een relevante leestekst. Elke les heeft een opbouw, die bestaat uit 3 lescomponenten:

Een historisch-filosofische component: elke bijeenkomst een helder overzicht van de belangrijkste filosofen en hun ideeën, theorieën en wijsgerige stelsels.

De thematisch-wijsgerige component: Elke les staat een specifiek wijsgerig thema centraal. Dit wisselt per jaar en is gerelateerd aan het jaarthema. (Dit jaar is dat: Filosofie en Spiritualiteit Oost en West). 

De wijsgerig-praktische component: Elke bijeenkomst krijg je aanwijzingen om het geleerde praktisch toe te passen. Dit gebeurt in de vorm van huiswerk en wijsgerig-contemplatieve (meditatie-) oefeningen. 

Daarnaast zijn er de verdiepingsdagen waarin met name deze laatste component wordt uitgewerkt. Dit vormt een integraal onderdeel van de Wijsgerige Jaargang.

Najaar 2018: Filosofie in het Westen en Nabije Oosten

1] Westerse filosofie (in 8 bijeenkomsten)

 Milete: de pre-socraten, het begin van de filosofie

Griekenland, in Athene: Socrates & Plato

Van Athene tot India: Aristoteles en de Hellenistische filosofie                    

Rome, centrum van de wereld: scholastieke en mystieke filosofie

Italië en Noordwaarts: de Renaissance

Frankrijk, Engeland en Duitsland: De verlichting

Europa, in de 19e eeuw: licht en duisternis           

Europa in de 20e eeuw: postmodernisme en de keer naar de Wereldfilosofie 

 

2] Islamitische filosofie (in 4 bijeenkomsten)                  

Mekka: Het heilige boek als maatstaf voor de filosofie 

Arabië en Iran: Klassieke Islamitische filosofie

India: Scholastieke en mystieke filosofie in de islam 

Spanje: Joodse, Christelijke en Islamitische filosofie in samenhang

 

Voorjaar 2019: het Verre Oosten (en Zuiden)

3] India en de Indiase filosofie (in 4 bijeenkomsten)

De Indus: vergeten culturen en prehistorische offerrituelen                  

Vedas, Upanishaden en de Bhagavad Gita: de kern van de Indiase filosofie

Grieken in India, India in de Griekse filosofie

Klassieke Indiase filosofie: de wereld in zes systemen

 

4] Boeddhistische filosofie (in 6 bijeenkomsten)

Nepal: Boeddha en zijn leer

Noord-India: Hinayana: het kleine voertuig

Zuid-India: Mahayana: het grote voertuig

Tibetaans Boeddhisme

Chinees Boeddhisme

Japans Boeddhisme 

 

5] China en de Chinese filosofie (in 4 bijeenkomsten)

China: het begin van de filosofie: orde in chaos

Confucianisme: rituelen vormen de mens

TAOisme: licht en duisternis 

Drie Grote Vormers van de Chinese cultuur & filosofie

 

6] Afrika en de Afrikaanse filosofie (in 2 bijeenkomsten)

Kennismaking: Een korte geschiedenis van de Afrikaanse filosofie

Wat is Afrikaanse filosofie? 

 

7] Wereldreizigers in de Wereld-Filosofie (in 4 bijeenkomsten)

Pioniers van de Wereldfilosofie

Grote Thema's in de Wereldfilosofie 

De structuur van de Wereldfilosofie

West van wat? Filosofie Oost, West, Noord en Zuid. Een Socratische Dialoog

 

* Voor meer praktische informatie en opgeven voor deelname: zie (binnenkort) de website van de Volksuniversiteit Den Haag 

UA-12723506-1