ANaarZ

(WIJSGERIGE JAARGANG 2018-2019)

Module 4: Boeddhistische filosofie in India, Tibet, China en Japan (in 6 bijeenkomsten)

Boeddhistische filosofie: Boeddha in India, Nepal, Tibet, China, Japan
Dit onderdeel van onze filosofische wereldreis brengt ons naar het huidige Nepal, waar Siddhartha Gautama, beter bekend als de Boeddha, werd geboren: we bezien het leven van de Boeddha en zijn oorspronkelijke leer: de eerste bijeenkomst van dit onderdeel van onze reis door de Wereldfilosofie heet dan ook:

1. de Boeddha en zijn leer Het leven van de Boeddha in woord en beeld.
Een introductie tot het leven van Siddhartha Gautama, de latere Boeddha: zijn levensomstandigheden, het bereiken van de verlichting, het eerste onderricht, zijn leven als leraar, zijn sterven en zijn nalatenschap. We gaan in op verschillende aspecten van de historische, legendarische en de mythische Boeddha. Met veel voorbeelden uit de boeddhistische kunst en de symboliek, verbonden met zijn levensfasen en zijn handbewegingen (mudras).

2. Noord-India: Hinayana: het kleine voertuig

Hierna bezien we het cultuurgebied van Noord-India waarin het vroege boeddhisme vorm krijgt. We leren meer over de filosofische grondslagen van het vroege boeddhisme: de 4 edele waarheden, het Achtvoudige Pad, de dharmas en de skandhas. Tevens maken we kennis met de oude geschriften van de Pali-canon (de oudste boeddhistische geschriften) en de Abhidhamma: de filosofische en psychologische commentaren op de leer van de boeddha.

3. Zuid-India: Mahayana: het grote voertuig

We maken kennis met de latere ontwikkelingen binnen de boeddhistische leer (vanaf het begin van de jaartelling beginnend in Zuid-India) en we bezien de enorme veranderingen die daar mee samen gaan: de opkomst van wat Overstijgende Wijsheid' wordt genoemd, met denkers als Nagarjuna en Candrakirti en scholen als het Madhyamaka, het Yogacara en we overdenken wat dat nu allemaal te betekenen heeft voor ons.

4: Tibetaans boeddhisme

Over de vormen die het boeddhisme aanneemt in Tibet en de Grote Wijsgerige Scholen: deNyingmaKagyuSakya en de Gelug met hun heel eigen verwerking van het Indiaas-boeddhistische erfgoed; over de wisselwerking met de inheemse religie, het Tibetaanse Dodenboek en over de dalai-lama natuurlijk.

5: Chinees boeddhisme

We bezien hoe het boeddhisme China binnenkwam en langzaamaan, in wisselwerking met Confucianisme en Taoisme een Chinees boeddhisme werd. We nemen het Cha'an-boeddhisme (voorloper van ZEN) en de stroming van 'het Zuivere Land' (Sukhavati) onder de loep.

6. Japans Boeddhisme

We bespeken Zen, Soto en Rinzai, met speciale aandacht voor de zen-patriarch Dogen en de invloed van zen op de kunst. En verder: Sukhavati, het Zuivere Land en het belang van de lotussutra voor miljoenen Japanners. Hier zien we hoe het Boeddhisme leren omvat die elkaar lijken uit te sluiten. Dus ook hier, afsluitend en terugblikkend, de vraag: wat is boeddhistische filosofie?

Data Boeddhistische filosofie
Dinsdag 12/02/2019 - 20:00 uur. 
Dinsdag 19/02/2019 - 20:00 uur.
NIET op Dinsdag 26/02/2019 VAKANTIE
Dinsdag 05/03/2019 - 20:00 uur. 
Dinsdag 12/03/2019 - 20:00 uur. 
Dinsdag 19/03/2019 - 20:00 uur.
Dinsdag 26/03/2019 - 20:00 uur.

Donderdag 14/02/2019 -14:00 uur.
Donderdag 21/02/2019 -14:00 uur.
NIET op Donderdag 28/02/2019 VAKANTIE
Donderdag 07/03/2019 -14:00 uur.
Donderdag 14/03/2019 -14:00 uur. 
Donderdag 21/03/2019 - 14:00 uur. 
Donderdag 28/03/2019 - 14:00 uur.
Over 'het Boeddhisme'

Het boeddhisme is een levensleer met een enorme filosofische diepgang. Het is in staat levens te transformeren en heeft een reikwijdte die interpretaties doet variëren van atheistisch en skeptisch tot diep-religieus en gelovig. Van zeer down-to-earth en praktisch tot mystiek en esoterisch, van wetenschappelijk tot magisch: binnen het boeddhisme lijkt alles mogelijk. Tegelijkertijd kent 'het boeddhisme' een aantal uitgangspunten die door alle richtingen worden geaccepteerd en onderzocht. Het boeddhisme in al zijn facetten vormt een in wezen eenvoudige leidraad in een complexe wereld. Naast de boeddhistische levenskunst en filosofie is er aandacht voor boeddhistische kunst en voor vroege en latere meditatievormen zoals sati-meditatie, de bron van wat nu bekend staat als mindfulness.


UA-12723506-1