ANaarZ

Wijsgerige Jaargang 2018-19

Module 5: China en de Chinese filosofie 

1. China: orde in chaos

De Chinese filosofie begint, tijdens het Tijdperk van de Strijdende Staten, nog voor Confucius, als een reflectie op geweld. De wortels van filosofisch denken zijn veel verder terug te traceren dan die van de westerse filosofie. Wat weten we van deze heel vroege vormen van filosofie? Tevens een overzicht van het cultuurgebied China, het land en de geschiedenis.

2. Confucianisme: rituelen vormen de mens

Confucius is de meest invloedrijke filosoof ter wereld. Het confucianisme vormt een blijvende factor in al het Chinese denken en handelen. Het reguleert de dagelijkse gang van zaken en biedt een filosofisch-sociale onderbouw voor de gehele Chinese maatschappij. We bespreken enkele van de grote denkers uit deze traditie en de zo belangrijke plaats van het ritueel in deze traditie.

3. TAOisme: licht en duisternis 

Naast het Confucianisme is het Taoïsme bepalend voor alle Chinese cultuur. Deze wonderbaarlijke levensfilosofie biedt een op zichzelf staand, maar ook aanvullend perspectief, dat de Chinese filosofie in balans brengt. We bespreken de TAO TE TJING van Lao Zi en het onnavolgbare werk van Chuang Zi met zijn vlinderdromen. We zien dat hier duisternis licht in balans brengt en mogelijk maakt.

4. Drie Grote Vormers van de Chinese cultuur & filosofie

We bezien hoe het boeddhisme, rond het begin van onze jaartelling, China binnentrok, om langzaamaan een Chinees boeddhisme te worden door een wisselwerking aan te gaan met het eerder in dit onderdeel besproken Confucianisme en Taoisme. Tezamen vormen zij de drie Grote Vormers van de pan-Chinese cultuur.We bespreken Grote Patriarchen en beroemde kloostertradities.


Resultaat: door deelname aan deze cursus verkrijg je inzicht in de Chinese filosofie. Tevens leer je de belangrijkste denkers en de belangrijkste vormen van de Chinese cultuur goed kennen. Daarnaast zien we hoe praktisch toepasbaar filosofie kan zijn.UA-12723506-1