ANaarZ

Wijsgerige Jaargang 2018-19

Module 6] Afrika en de Afrikaanse filosofie 

We begeven ons nu in onbekend gebied. Kunnen we spreken van zoiets als Afrikaanse filosofie. Ondertussen hebben we een aantal kenmerken gedistilleerd vanuit de Wereldfilosofie. Nu bezien we of deze toepasbaar zijn op een terrein dat pas ontdekt is door de filosofen. we beginnen met een

Kennismaking: Een korte geschiedenis van de Afrikaanse filosofie

We bezien de geschiedenis van m.n. twee elementen binnen het Afrikaanse denken die niet alleen wijsgerig lijken te zijn, maar ook filosofische kenmerken hebben: Ubuntu, op te vatten als een ethische of humanistische filosofie die draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling. Inspiratiebron o.a. voor Nelson Mandela en het 'Ifa-systeem', in het leven geroepen door Orunmila, door Sophie Oluwole een van "de twee beschermheiligen van de klassieke filosofie" genoemd. 

2. Wat is Afrikaanse filosofie?  

We proberen hier de Afrikaanse filosofie, als relatieve nieuwkomer in de Wereldfilosofie, af te zetten tegenover de andere tradities. Wat is eigen aan de Afrikaanse filosofie en waarin komt zij, als we dan toch kunnen spreken van filosofie en niet alleen van wijsbegeerte, overeen met de andere filosofische tradities als die van het westen, de islam, het boeddhisme en de Indiase en Chinese filosofie?

UA-12723506-1