ANaarZ


Meest recent: een paar deelnemers aan de eerste module van de Wijsgerige Jaargang 2018-19 Westerse filosofie:

Ik vond de cursus boeiend, leuk en ik heb m.n. ook van de humor genoten. Sinds week 1 zag ik al verbanden, veel meer dan ik voor mogelijk had gehouden. Fijn dat we ook vragen konden stellen, dat er gebruik is gemaakt van power point en dat de uitleg steeds helder was. De link tussen de huidige maatschappij / eigen ervaring en de oude filosofen is voor mij helder geworden, hier haal ik levenswijsheid uit. (Ilse)

 Deze cursus is een verrijking voor de geest (Tobias)

Een vuur is ontstoken en ik ga tijd vrij maken om hier meer over te leren (Tjeu)

Dit zet je op scherp (Ricky)


— REACTIES VAN DEELNEMERS AAN DE WIJSGERIGE JAARGANG 2016-17

 

Stella: Ik heb de hele jaargang heel zinvol en boeiend gevonden. Mijn doel: een breder kader krijgen is meer dan ik verwacht had, bereikt. Ik heb genoten van alle bijeenkomsten. Met name de oosterse filosofieën hadden mijn interesse en aan het opsteken van kennis daarover is boven verwachting voldaan. 

Evelien: Ik heb heel veel geleerd. Gisteren b.v. kon ik aan een collega een schilderij uitleggen dat in een vergaderzaal hing, met een Boeddha die (weet ik nu) het handgebaar van het in beweging zetten van het wiel maakte. Bedankt voor alles! 

Lenie: Ik heb veel geleerd wat ik ook in de praktijk kon gebruiken en je hebt me veel stof tot nadenken gegeven! Maar dan ook zo dat dit in belangrijke mate aansluit bij mijn eigen denk- en belevingswereld. Zo zag ik dat het 'zelf' in relatie staat tot anderen, dat er een verbondenheid is.

Rian: Sinds 2015 doe ik, in stappen, de Wijsgerige Jaargang bij Peter. Het is en blijft zeer interessant en Peter kan de filosofie heel concreet en praktisch maken naar alledag. Top.

Camille: De jaargang geeft je een brede blik in de wereldfilosofie en legt het verband met je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het is een cursus waarin je vanzelf de dagelijkse praktijk en je levensvragen (groot of klein) gaat tegenkomen. Ook raakt de jaargang regelmatig andere  terreinen zoals cultuur en (kunst-) geschiedenis. Je hebt zelf de vrijheid wat je aan tijd en energie in de jaargang stopt en dus ook om er uit te halen wat er in zit. En dat is meer dan je van tevoren denkt! De jaargang zet je aan het denken. Voor mij werd de jaargang vergoed door mijn werkgever. De jaargang heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke interesse en ontwikkeling, maar ook heb ik haar regelmatig kunnen betrekken op mijn werksituatie en is mijn perspectief op mijn werkgebied (HRM) hierdoor verdiept.

Han: Het volgen van de jaargang filosofie kan ik van harte aanbevelen.  De Jaargang laat de groei van het denken van de mens en ontwikkeling van de filosofie zien in de loop van duizenden jaren. De verschillen tussen de grote denkers en hun worsteling naar de persoonlijke “waarheid” hebben we ervaren als een eyeopener en een stimulans om hierover na te denken. Hierin werden we steeds aangespoord door Peter van Hooft, die de geschiedenis in relatie bracht tot de zelfontwikkeling om zo “wijzer” te worden. Ik heb het als een absolute verrijking voor mijn eigen ontwikkeling als mens ervaren.

Trix: Leuk en heel boeiend om zo eens door de geschiedenis te ‘wandelen’. Ik heb veel geleerd en werd me ervan bewust hoeveel er eigenlijk in onze cultuur verankerd ligt. Peter is een fijne docent, heeft oog voor iedere individuele cursist en geeft ruimte. De verdiepingsdagen gaven een waardevolle verbreding en verdieping van de stof.

 

Een samenvatting van reacties van deelnemers aan eerdere Wijsgerige Jaargangen 2015-16:

Ad: De Wijsgerige Jaargang bood mij een unieke kans om kennis de maken met de ideeëngeschiedenis van het Westen en het Oosten. Via de westerse filosofie maakte ik kennis met de ideeën die onze westerse beschaving hebben gevormd. Het liet mij zien dat wij staan op de schouders van grote filosofen die de bril hebben gevormd waarmee wij ook nu nog de wereld om ons heen bekijken. Door kennis te maken met oosterse denktradities ontdekte ik dat de westerse kijk op de dingen niet vanzelfsprekend is en dat de wereld door een oosterse bril er heel anders uit kan zien.  

Lex: 'Wat voor mij aanvankelijk een manier was om de ‘pensioenpuberteit’ door te komen, werd een doorgroei naar pensioenvolwassenheid in activiteiten en denken. Inzicht in mijzelf bleek een van de belangrijkste elementen om een balans te vinden en te houden in het leven. Hierdoor heb ik een persoonlijke groei doorgemaakt en bovendien heb ik er plezier in gehad. Daarnaast bracht het mediteren rust, nieuw bewustzijn en een andere beleving. Erg goed was de wekelijkse feedback! Met name de reacties op het huiswerk waren altijd weer onderbouwd en met nieuwe vragen werd ik aan denken gezet. Het was een enorme inspiratie!'

 Marieke: 'Wat ik boeiend vond was dat de lesstof inzicht geeft in hoe omgevingsbepalend waarden en normen kunnen zijn en het was heel goed om eens te zien hoe ik, zonder er weet van te hebben, beïnvloed ben in mijn perceptie. Ik ben me er nu meer bewust van hoe ik zo tegen de dingen aankijk.' 

 Jerry: 'Doordat niet alleen kennis werd overgedragen, maar ook manieren werden aangedragen waardoor je dit kon gaan toepassen in je eigen leven, heeft het mijn verwachting overtroffen. Door de interessante stof, maar vooral ook door de docent.  Met actuele voorbeelden, leesstof uit zijn eigen boekenkast, besmettelijk enthousiasme en stap-voor-stap opgebouwde ‘opdrachten’  voor thuis, is het lastig om m’n enthousiasme voor filosofie te beperken tot een jaar. Ik ben bang dat ik de rest van m’n leven ‘verslaafd’  blijf.'

 Henk: 'De Wijsgerige Jaargang heeft mij zeker geholpen bij het identificeren en verwoorden van mijn persoonlijke (levens-)doel. Ik werd m.n. door het huiswerk 'gedwongen' tot denkwerk en persoonlijke interpretatie van de lesstof. Terugkijkend is het een geweldig jaar geweest waarin ik veel heb geleerd. Vandaar dat ik de Wijsgerige Jaargang van harte wil aanbevelen. 4000 jaar zoeken naar wijsheid in 34 boeiende lessen. Of ik tot wijsheid ben gekomen, weet ik niet, maar mijn voorraad gesprekstof is met minimaal 200 jaar verlengd. Alle lof voor de docent. Er werd nooit een waardeoordeel gegeven, geen goed of fout. Wel werd ik gestimuleerd om er iets van te vinden, volgde er een aanwijzing, een aanvullende invalshoek of interessante leesstof. Never a dull moment, 34 lessen lang! Ik heb er met volle teugen van genoten.'

2014-2015 EN 2016-17           

Floor: 'Tijdens een lange reis door Australië stond in de boekenkast van de camping het boek ‘De wereld van Sofie’. Mijn eerste kennismaking met filosofie. Razend interessant, maar weer thuis gekomen zakte dit onderwerp snel naar de achtergrond. Totdat ik bij de Volksuniversiteit een cursus aangeboden zag over dit onderwerp. Wereldfilosofie. Een jaar lang. Toegankelijke filosofie, dichtbij huis, in de avonduren en betaalbaar. Ik ben aan de cursus begonnen en ben steeds enthousiaster geworden. Ik verwonder mij vooral over het idee dat mijn persoonlijke vragen over het leven en de samenleving al honderden en zelfs duizenden jaren eerder zijn gesteld. De oude wijsgeren stellen vragen die nog steeds actueel zijn. Vragen als: Hoe te leven? Hoe samen te leven? Wie ben ik? Hoe te handelen? Wat kunnen we weten? Door deze vragen tijdens de cursus te overdenken heb ik mijn eigen denken kunnen bezien en positief kunnen veranderen. Peter heeft de juiste vragen weten te stellen, de thuisopdrachten op mijn ontwikkeling afgestemd en mij zodanig begeleid dat de geschiedenis van de diverse filosofische tradities persoonlijk voor mij werden gemaakt. Ik heb nieuwe stappen in mijn leven durven zetten die beter aansluiten op mijn persoonlijkheid. Het vlammetje dat is ontwaakt in de woestijn van Australië is vergroot naar fijn brandend vuurtje. Dit vuurtje ga ik zeker brandende houden door meer filosofie en wijsbegeerte toe te passen in mijn dagelijkse leven. 

[Floor heeft na haar eerste Wijsgerige Jaargang de grote stap gezet als architect voor zichzelf te beginnen en heeft de Wijsgerige Jaargang in 2016-17 voor de tweede keer gedaan: “Het heeft mij opnieuw enorm gestimuleerd en geïnspireerd!”] 

UA-12723506-1