ANaarZ

Wijsgerige Jaargangen   

Voor het achtste achtereenvolgende jaar biedt aANZet, in samenwerking met de Volksuniversiteit Den Haag de mogelijkheid tot een kennismaking met Wereldfilosofie: 

2500 jaar filosofisch denken in de 4 grote wijsgerig-filosofische stromingen: 

1] de Grieks-Europese, 2] de Indiase, 3] de Chinese en 4] de Boeddhistische tradities. 


Dit gebeurt in zelfstandig te volgen cursussen die ingaan op de geschiedenis, achtergronden en de belangrijkste gedachten van het desbetreffende cultuurgebied: West en Oost. We onderscheiden periodes, stellen (universele en onderscheidende) thema's vast en we behandelen de meest representatieve, beroemde dan wel beruchte denkers. 

Elk jaar nemen we een centraal thema en per les behandelen we een subthema. Elke les bestaat uit 3 onderdelen: een historisch-filosofisch deel, een thematisch-wijsgerig en een praktisch-filosofisch deel (met wijsgerige oefeningen). Elke les krijg je een duidelijk overzicht van de desbetreffende periode uit de geschiedenis van de filosofie, met aanwijzingen die deze relateren naar je persoonlijke ontwikkeling.


Thema's van de afgelopen jaren:

Wereld-filosofie: Begin en Beginnen (2010-11)

Filosofie & Meditatie in de vier grote wijsgerige tradities (2011-12)

Filosofie als wijsbegeerte in de vier grote wijsgerige tradities (2012-13)

Keer-tijden en keer-denken in de wereld-filosofie en wijsbegeerte (2013-14)

De geschiedenis van de filosofie als spiegel van de persoonlijke ontwikkeling (2014-15)

Wat is wijsheid? Wie is de mens? Kantelpunten in persoonlijk leven en in de filosofie (2015-16)

 De (verborgen) geschiedenis van de filosofie (2016-17)

Filosofie en Spiritualiteit in de Wereldfilosofie (2017-18)

 

2018-19: 
Wereldreis door de filosofie

 

 


Voor meer bijzonderheden: zie de 7 modules waaruit deze Wijsgerige Jaargang bestaat 

onder de link Wijsgerige Jaargang

UA-12723506-1