ANaarZ


Verdiepingsdagen Boeddhisme: 

(veranderde opzet!) 

NIET op Zondag 24 Februari, maar op 

17 maart

Het vroege Boeddhisme. We lezen en bespreken vroege filosofische boeddhistische teksten uit India en de Leerreden van de Boeddha in het bijzonder.


Leerreden van de Boeddha en het vroege Boeddhisme :


We lezen en bespreken de eerste drie leerredes toegeschreven aan de Boeddha zelf. Daarnaast lezen en bespreken we verscheidene filosofisch belangrijke teksten uit de Palicanon van het Theravada. Ook lezen we b.v. uit 'De vragen van Menander' (een tekstvoorbeeld uit de Grieks-Boeddhistische periode met daarin een filosofische analyse van 'het zelf' en de eerste afspraak voor een machts-vrije filosofische dialoog).

De reader 'Teksten uit het vroege Boeddhisme met leerreden van de Boeddha' wordt vooraf toegestuurd aan de deelnemers. Deze worden ook verondersteld de teksten van te voren te lezen. Graag bijtijds opgeven dus!

Belangstelling mee te doen met deze werkgroep?

Kost: €25,- (incl. reader) 

Plaats: in Den Haag (min. 6 tot max. 8 deelnemers)

MAIL naar wijsgerigleven@mail.com