ANaarZ

Deze week niet zozeer een leestekst als wel een leeslijst met de belangrijkste leerstellingen van het vroege boeddhisme. Deze lijst wordt besproken en uitgewerkt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst.

De oudste kern van de leer: de vier edele waarheden en het edele achtvoudige pad.

1] De eerste edele waarheid: het lijden (duhkha)
2] De tweede edele waarheid: de oorzaak van het lijden (
duhkha-samudaya)
3] De derde edele waarheid is: de opheffing van het lijden (
duhkha-nirodha)
4] De vierde is de weg naar de opheffing van het lijden (
duhkha-nirodha-gamini-patipada)

Deze weg bestaat uit 8 stadia en staat bekend als 'het Edele Achtvoudige Pad':

1] juiste zienswijze (samma-ditthi)
2] juiste intentie (
samma-sankappo)
3] juiste spraak (
samma-vaca)
4] juist handelen (
samma-kammanto) 5] juist levensinrichting (samma-ajivo) 6] juiste inzet (samma-vayamo)

7] juiste aandacht (sama-sati)
8] juiste concentratie (
samma-samadhi)

De zijnsgroepen (P. khandha) (S. Skandhas) Naam en vorm (nāma-rūpa)
Gevoel (vedan
ā)
Waarneming en benoeming (saññ
ā) Drijfveren (sankhāra)

Bewustzijn (viññāna)

Het afhankelijk ontstaan (pratityasamutpada)

1 onwetendheid [avidya]
2 onbewuste drijfveren [samsk
āras]
3 bewustzijn [vijñ
āna]
4 naam en vorm [n
āmarūpa] (= de skandhas) 5 zes bases [sadāyatana]
6 contact [spar
śa]
7 gevoel [vedan
ā]
8 dorst [trsna]
9 grijpen [up
ādāna]
10 wording [bhava]
11 geboorte [j
āti]
12 ouderdom en dood [jar
āmarana]

De Brahmaviharas of appamanna/apramanas.Vriendelijkheid (metta)
Mededogen (
karuna)
Vreugde (
mudita)

Gelijkmoedigheid (upekkha)
Sati en satipatthana op: lichaam/lijf, gevoelens, geest en geestesobjecten. Satisampajannabegrip van doel, gepastheid, reikwijdte en niet-verblinding