ANaarZ

Jaarthema 2018-19: Reizen door de wereld-filosofie. Boeddhisme 2

Overzicht: terugblik en het geheel (de Boeddha-boom)
1. Het leven van de Boeddha (in woord en beeld): drie juwelen, vier symbolen, mudras en bedevaartsplaatsen.
2a: de Boeddhaboom: (2500 jaar 
boeddhadharma) en de stam in het bijzonder
2b: 
Hinayana. Het individuele Pad (bhavana): Ethiek, Wijsheid en Meditatie.
2c: Met als leestekst het 
Dhammacakkappavattanasutta

Overzicht

Boeddhisme in India: De stam 1: Hinayana 500-0
Geo-historische context van 500-0: De Mahajanapadas, de Grieken: Menander, Pyrrho en het scepticisme, keizer Ashoka
Filosofische context: De 18 scholen, waaronder de 
Mahasanghikas, Sautrantika, Sarvastivadins, Pudgalavadins, het Theravada en

de Bron: de Pali-canon, de Tripitaka (de drie manden): vinaya-, sutta- en abhidhammapitaka[Zie bijlage 1, wordt tijdens de les uitgereikt]

Vinayapitaka: Het Pad (3-5) en de 5 leke-regels

Suttapitaka, met enige belangrijke suttas
Dhammacakkappavattanasutta: het sutta van het in beweging zetten van het wiel [van de Leer]Anattalakkhaasutta: het sutta van de kenmerken van het niet-zelf en
Ādittapariyāyasutta: het sutta van het alomtegenwoordige vuur

Mahaparinirvanasutta: de leerrede van het Grote NirvanaBrahmajalasutta: de leerrede van het alomvattende net van zienswijzenKalamasutta: de leerrede voor de Kalamas
Satipatthanasutta: de leerrede van het vestigen van de aandachtAnapanasatisutta: de leerrede van de aandacht op het in- en uitademen

AbhidhammapitakaAbhidhamma in de canon en daarbuiten (de handboeken)
Niet-canonieke werken: Milindapanha: de vragen van koning Menander (aan de wijze Nagasena) en de Grote Handboeken: Visuddhimagga van Buddhagosa, Abhidharmakośvan Vasubandhu en deAbhidhammatta Sangaha: het Compendium van de Abhidhamma

De vroege en fundamentele filosofie van 'het Boeddhisme’: Dhamma en dhammas

Filosofie:
de vier 
aryasatyas: 'edele waarheden’? (Zie vorige leestekst) 5 bestaansconstituenten (skandhas)
de 12 schakels van afhankelijk ontstaan (pratityasamutpāda)

Meditatie: Satipatthana, Anapanasati, de bojjhangas en de Brahmaviharas

Bhavana:
het 8-voudige Pad (de Rondgang en de Driedeling), satisampajanna, de 5 (balas) spirituele krachten en de numerieke bodhi-upaya-lijsten (Zie bijlage 2, meegestuurd)

LET OP! VOLGENDE WEEK vakantie! (en dus geen les)

Verdiepingsdagen Boeddhisme: (veranderde opzet!)
10 maart: Het vroege Boeddhisme. We lezen en bespreken vroege (filosofische) boeddhistische

teksten uit India en de Leerreden van de Boeddha in het bijzonder.
24 maart Het latere Boeddhisme. We lezen en bespreken teksten uit het Mahayana (India)