ANaarZ

Vooruitzicht LENTE 2019

Vanaf april zullen we onze reis door de Wereldfilosofie vervolgen met de volgende onderdelen. Meer inhoudelijk nieuws hierover volgt in de derde Lente-Nieuwsbrief van aANZet. Hier vast de data voor de cursus- en verdiepingsdagen:

Cursus: China en Chinese filosofie [laatste 2 data onder voorbehoud] 

dinsdagavonden 2-9-16 -23 apr [of 7 mei]
donderdagmiddagen 4-11-18 -25 apr [of 9 mei],

Cursus: Afrika en Afrikaanse filosofie
Data: dinsdagavonden 14, 21 mei en donderdagmiddagen: 16, 23 mei

Cursus: Wereld-filosofie: een terugblik op en overzicht van de verschillende, in het voorafgaande jaar besproken, filosofische en wijsgerige tradities: de Westerse, Islamitische, Indiase, Boeddhistische, Chinese en de Afrikaanse filosofie. Wat hebben ze gemeen opdat wij ze alle evt. 'filosofie' kunnen noemen? Waarin verschillen zij en wat is (wereld-) filosofie nu eigenlijk?

Data: dinsdagavonden: 4, 11, 18, 25 juni en donderdagmiddagen: 6, 13, 20, 27 juni
Voor deze drie onderdelen (die goed los van elkaar te volgen zijn) kun je je opgeven via de website

van de VU Den Haag. (Zie hieronder) VERDIEPINGSDAGEN

De verdiepingsdagen zijn als volgt gepland:

Twee zondagmiddagen rondom CHINA en de Chinese filosofie
14 apr Rondom rituelen: We lezen en bespreken teksten uit het Confucianisme. Confucius, Mencius en Xun Zi en de relatie met het Boek der Veranderingen (de I TJING)

28 april Vrij zwerven: We lezen en bespreken teksten uit het Taoïsme: Lao Zi en Zhuang Zi en de relatie met het Boek der Veranderingen (de I TJING)

Verdiepingsdag rondom AFRIKA en de Afrikaanse filosofie26 mei Halteplaats Afrika: Wat is Afrikaanse filosofie?

Twee Verdiepingsdagen rondom WERELDFILOSOFIE:
16 juni Lezen en bespreken we teksten van en rondom reizigers, pelgrims en pioniers uit de Wereldfilosofie

30 juni VDD 17 Afsluitende verdiepingsdag:
Boeddho-Socratisch Gesprek rondom de vraag: Wat maakt je tot een wijsgerig pelgrim?

Opgeven verdiepingsdagen graag via wijsgerigleven@mail.com

De Zwijgen & Spreken Retraite

Zoals elk jaar twee keer begeleid ik ook dit voorjaar een retraite, samen met Erik Boers van Het Nieuwe Trivium. Deze retraites kenmerken zich door een ritmische opeenvolging van filosofisch onderzoek, middels een Socratisch Gesprek, afgewisseld met (aandachts-) meditatie. We noemen ze al 18 jaar lang: Zwijgen & Spreken. Ze zijn kleinschalig, (max. 6 pers.) en duren drie dagen. De eerstvolgende retraite is in het voorjaar van 2019. [1-4 mei] Belangstelling? Mail naar info@anz.nu. Zie hiertoe ook de website van Het Nieuwe Trivium

De Wijsgerige aANZet-Retraite (aangepast)

Ter afsluiting van het de Wijsgerige Jaargang organiseer ik ook een zomer-retraite voor (ex-) deelnemers aan de Wijsgerige Jaargangen. Deze retraite zal plaatsvinden in in België en duurt 3 dagen. Met gratis voorovernachting. Maximaal 8 deelnemers. Kosten € 450 per deelnemer. Incl. verblijf, eten, leesmateriaal en begeleiding. Interesse? Mail naar Peter via info@anz.nu