ANaarZ


aANZet:

aANZet-gever: Peter van Hooft 

Linked-In

Facebook

Twitter


Partners:

Vereniging voor Filosofische Praktijk

Deze vereniging (waarvan ik bestuurslid en praktijkvoerend lid ben) organiseert studiedagen, seminars en intervisiedagen voor praktiserende filosofen en belangstellenden. 

VU Den Haag
Prachtige onderwijsinstelling. Waar anders kun je kennismaken met ongelooflijk veel talen en cultuurstudies. Met hen organiseer ik al weer heel wat jaren mijn wijsgerige jaargang

Het Nieuwe Trivium. Filosoferen in Organisaties. 
Dialectica, retorica en grammatica. Met als vierde, de vrije kunst bij uitstek: contemplatie.  Zie op hun website 'Scholing' en dan: Zwijgen en Spreken, wat verwijst naar sinds 1999 gezamenlijk georganiseerde wijsgerig-meditatieve retraites.

De gemeente Zoetermeer, waar ik als Buitengewoon ambtenaar vorm geef aan 'wijsgerige huwelijken' 

Hofstede Insights Enabling Global Effectiveness. Organisatie die het werk van prof. Hofstede: Software of the Mind, aangaande de 6 culturele dimensies uitwerkt en toepast. Met enige regelmaat geef ik lezingen en workshops rondom WERELDFILOSOFIE: filosofie als denkachtergrond van de verschillende culturele dimensies. 


UA-12723506-1