ANaarZ

aANZet 

Peter van Hooft


aANZet is in 2000 opgericht door Peter met als doel Wijsbegeerte, 

opgevat als 

Filosofie & Meditatie 

aan zet te laten komen in het onderwijs en mensbegeleiding in het algemeen,

opdat een ieder van A Naar Z kan komen.

(aANZet richtte zich in eerste instantie op: moeilijk opvoedbare kinderen (in het voortgezet onderwijs waar ik toen les gaf) en goed opgevoede volwassenen: de docenten en trainers waarmee ik samenwerkte.)

Hierbij laat ik me inspireren door het erfgoed van Socrates & Boeddha

en steeds meer ook door andere wijsgerige tradities binnen de Wereldfilosofie en van daaruit 

biedt aANZ andere re-organiserende perspectieven.


Binnen aANZet is Peter werkzaam als aANZet-gever: organisator, free-lance docent, trainer, gespreksleider en onderzoeker, wat zich verder en inhoudelijk het best laat kenmerken door de omschrijving


socratisch boeddholoog

voor zover bekend de enige 

Afgestudeerd in 1990 te Leiden in de boeddhologie

Sinds 1999 werkzaam als socratisch gespreksleider

Met een achtergrond in de Vrije Kunstacademie, Groepsdynamica, Meditatie en Martial Arts,

heeft hij, door de jaren heen, theoretische en praktische elementen uit verschillende tradities samengebracht en toegepast in consultancy, trainingen, lezingen en binnen retraites.


Peter is bestuurslid van en praktijkvoerend lid binnen de VFP

de vereniging voor Filosofische Praktijken in Nederland Wat is boeddhologie?

Waar staat dat socratische voor?

Wat betekent dit voor de werkwijze van aANZet?

Wat is de rol van de kunst?

Vragen die hier wellicht binnenkort beantwoord worden ...

maar je kunt er ook naar vragen ...

wijsgerigleven@mail.com

UA-12723506-1