aANZet

ANZ: Filosofie van A Naar Z, aANZet tot wijsgerig leven

1] Mekka: het Heilige Boek & Aristoteles: maatstaven voor de filosofie 

 Een algemene inleiding natuurlijk en dan over het begin van de Islam, de relatie tussen de islamitische geschiedenis en filosofie; over de andere grote bron en maatgever voor de falsafa: Aristoteles en over het centrale probleem: de verhouding tussen geloof en rede. We kijken terug naar de vorige module (westerse filosofie) en zullen zien hoe nauw de verwantschap is tussen de Islam en het klassieke christendom. Over soennieten en shi'ieten.

 2] Arabië en Iran: Klassieke Islamitische filosofie

 We maken kennis met 5 filosofen die de falsafa (islamitische filosofie) gevormd hebben. Al-Kindi: eerste 'filosoof van de Arabieren en de Islamitische wereld'. Al-Farabi: in de Arabische wereld kreeg hij de titel 'de tweede meester' (na  Aristoteles). Avicenna: keerpunt in de falsafa. Averroes: jurist, arts en commentator van Aristoteles en jawel: "een van de spirituele vaders van Europa." Ibn Arabi: grootste der wijsgerige Sufi-meesters en heilige.

3] India: Scholastieke en mystieke filosofie in de islam 

 We kijken naar latere ontwikkelingen van de islamitische tradities binnen India en naar een tweedeling in de falsafa: een rationalistische en een meer (tot zeer) mystieke tendens. Dit geeft aanleiding in te gaan op Rumi: de grote Perzische dichter en mysticus in de soefitraditie.

 4] Spanje: Joodse, Christelijke en Islamitische filosofie in samenhang

 Dan komen we aan in Al-Andalus: het Middeleeuwse Spanje waar Joden, Moslims en Christenen een rijk van tolerantie opbouwden en zo een bijdrage leverden aan wat we nu wereldfilosofie noemen: een filosofie waarin kennisname van andere perspectieven op mens en wereld centraal staat.


Aanbevolen literatuur:

Leezenberg, Michiel (2001) Islamitische filosofie, een geschiedenis ISBN 90-5460-046-2 Liefst tweede (met India een uitgebreidere) editie. ISBN 978-90-5460-1487. Mooi boek dat een redelijk helder overzicht biedt.