aANZet

ANZ: aANZet tot wijsgerig leven, van A Naar Z

De Wijsgerige Jaargang 2018-19: 

Module 3] India en de Indiase filosofie 

1. De Indus: vergeten culturen en prehistorische offerrituelen 

We beginnen in wat nu Pakistan is: Archeologische ontdekkingen leggen oude, lang vergeten beschavingen bloot en antropologisch-wijsgerige onderzoekingen onthullen eeuwenoude, nog steeds gepraktiseerde rituelen. Filoso fie begint in India als reflectie op het offer. Wat betekent dat voor onze opvatting t.a.v filosofie?

2. Vedas, Upanishaden en de Bhagavad Gita: de kern van de Indiase filosofie

We volgen deze lijnen verder op zoek naar de bronnen van de wijsheid van de oude Indiase wijsbegeerte: we bezien de Vedas en de Upanishaden als bronteksten voor nagenoeg alle verdere Indiase filosofie. Daarna is er de Bhagavad Gita: een beroemde, wijsgerig-spirituele tekst, voor velen (zoals de Mahatma Gandhi) een inspiratiebron voor het leven.

3. Grieken in India, India in de Griekse filosofie

Speciaal in verband met het jaarthema onderzoeken we hier een intrigerend voorbeeld van de wisselwerking tussen Oost en Wes in de oudheid: wanneer de Grieken India intrekken en Indiase wijsheid invloed krijgt op de Griekse filosofie: Alexander de Grote, Aristoteles, koning Menander, Greco-Boeddhistische kunst en opnieuw: Socrates nu vanuit een onverwachte hoek.    

4. Klassieke Indiase filosofie: de wereld in zes systemen 

De Indiase Middeleeuwse filosofie kenmerkt zich door de vorming van 6 denk- en leefsystemen: Yoga-Samkhya, Nyaya-Vaisheshika en Mimamsa-Vedanta. Zes verschillende zienswijzen, gebaseerd op lijfsbewustzijn, subjectbeleving, logica, waarneming, overlevering en subjectopheffing. Tezamen geven zij een ander omvattend filosofisch wereldbeeld, dat ook ons wereldbeeld kan transformeren!