ANaarZ


Zwijgen en Spreken
In onze wijsgerige retraites verbinden we filosofie met meditatie. We combineren de stilte van aandachtsmeditatie met de 'Vrije Kunsten' van Het Nieuwe Trivium. De dialectica als onderzoekend spreken, de grammatica als het vormgeven van onze woorden op schrift en de retorica als een vrijmoedig spreken, combineren we met de focus en rust  van aandachtsmeditatie, binnen de muren van een eeuwenoud klooster.

Door de stilte kom je zwijgend tot jezelf, om je van daaruit, bezinnend, schrijvend en sprekend, te verbinden met de ander. Dit doen we in de vorm van een driedaags Socratisch gesprek, waarin de bovengenoemde elementen een plek krijgen. We spreken en zwijgen. Daarnaast doen we aan yoga, we wandelen en we lezen samen een wijsgerige tekst als aanzet tot een nog nader te bepalen thema, van belang in ons leven en binnen onze organisatie(s). We doen dat in een Belgisch klooster waar het goed toeven is. We hebben hier de beschikking over een eigen meditatieruimte en een 17de eeuwse kapel. 

Klik hier om een idee te krijgen van de dagindeling.

'Ik mediteer nu elke ochtend. Over de verbinding van mediteren en schrijven: het met aandacht schrijven brengt mij dicht bij mijn persoonlijke stijl. Ik vertaal vloeiend mijn denken in schrift zonder irrelevante zijsporen. Nu, een paar weken later merk ik dat het nog steeds zo werkt.' Deelnemer aan de retraite Zwijgen & Spreken rondom het thema mediteren en schrijven

'Terugblikkend zijn de meditatiedagen voor mij een kantelpunt. Mijn deelname aan de retraite maakt dat ik vol vertrouwen aan een nieuw avontuur begin.'  Deelnemer aan de retraite Zwijgen & Spreken rondom het thema mediteren en schrijven

De eerstvolgende retraite (van 1 t/m 4 mei) is gesloten. De volgende open retraite vindt plaats in de herfst 2019

Wanneer:
24-25-26 oktober 2019 (met de mogelijkheid om op 23 oktober 's middags al aan te komen)

Locatie:
een eeuwenoud Belgisch klooster 

Kosten:

€ 750,- voor particulieren (incl. BTW en verblijfskosten)
€ 1.250,- voor organisaties (incl. BTW en verblijfkosten)

Begeleiders:
Peter van Hooft en Erik Boers 


de Zwijgen & Spreken retraites 

Zo ondertussen ga ik al weer 20 jaar, samen met Erik Boerstwee keer per jaar, in retraite. We werken dan vanuit een meditatieve houding met existentiële thema's die op prettig indringende, aandachtige en socratische wijze onderzocht worden. Stilte en bezinning beïnvloeden de manier van spreken en de wijze waarop we gezamenlijk minimaal drie dagen doorbrengen. Vanuit lijfsbewustzijn en aanwezigheid in het hier en nu wordt een reflectieve houding opgebouwd. Sinds een aantal jaar stellen we onze retraites open, zodat ook anderen (max. 4 personen) kunnen deelnemen.

Wanneer je belangstelling hebt, kun je contact opnemen met Brunhilde Legeland, van Het Nieuwe Trivium, of je kunt mailen naar mij: info@anz.nu 

Dit is een retraitevorm, gericht op de rol die 'Filosofie en Meditatie' kan spelen binnen en vanuit organisaties. Dit gebeurt in samenwerking met Het Nieuwe Trivium: Filosoferen in organisaties.  Heb je interesse om deel te nemen aan een andersoortige wijsgerige retraite, (met andere tarieven) waarin filosofie en meditatie een centraal thema ontsluiten, voor een groep of individueel, neem dan contact op met Peter en mail naar: info@anz.nu


UA-12723506-1