ANaarZ


Actueel nieuws m.b.t.


ontwikkelingen aangaande aANZet, de WIJSGERIGE JAARGANG, CURSUSSEN, LEZINGEN, WORKSHOPS, en RETRAITES

De Wijsgerige Jaargang, een persoonlijke Reis door de Wereldfilosofie, onder begeleiding van wijsgerig reisleider Peter van Hooft is, met twee reisgenootschappen, van start gegaan. Wekelijks een jaar lang filosofie en filosoferen vanaf woensdagavond 18 sept. (20.00 - 22.00 uur) en vanaf donderdagmiddag 19 september (14.00 - 16.00 uur) in Den Haag.

Deelnemers kunnen een jaar lang werken aan en vanuit hun eigen thema. Dit eigen thema (jouw ARCHÈ) wordt tijdens de eerste module (westerse filosofie) en met name gedurende de eerste Verdiepingsdag (13-10-2019) uitgewerkt. 
We zijn begonnen met de instapcursus Westerse filosofie in 8 bijeenkomsten. 

Het gehele Jaarprogramma van de Wijsgerige Jaargang 2019-20 vind je hier.
Daarnaast kun je ook, los van de Jaargang, oefenen met Filosofische vaardigheden: zelf aan de slag met filosofie, of: hoe leer ik wijsgerig, dan wel kritisch denken?

Uiteraard gaan we dit najaar ook weer in retraite. Hier vind je de aankondiging van de eerstvolgende Wijsgerige Retraite (Filosoferen en mediteren: over idealen).

MEEDOEN of meer info over:

Een jaar lang op reis door de geschiedenis van de Wereldfilosofie?
Check dan de website van de VU Den Haag. Zij ondersteunen dit initiatief en registreren de deelnemers. Zie hun website HIER als je kiest voor de woensdagavonden en HIER voor de donderdagmiddagen

Islamitische, Indiase, Boeddhistische, Chinese filosofie? Zie onder de Wijsgerige Jaargang. We sluiten af met een overzicht van het geheel: de wereldfilosofie

 

Filosofische Denkvaardigheden? Zie hier

 

De eerstvolgende cursussen vind je HIER

 

 

 


 


 

 

UA-12723506-1