ANaarZ

Indiase filosofie en wijsbegeerte

Onze Reis door de Wereldfilosofie brengt ons van het Islamitische cultuurgebied naar India en de Indiase filosofie. Vaak geduid als een mystieke wijsheidstraditie zullen we zien dat dat maar een klein deel inhoudt van het enorme palet aan filosofische perspectieven dat de Indiase wijsbegeerte kenmerkt: diversiteitsdenken vormt het sleutelwoord. Bereid je voor op uitdagende zienswijzen en inzichten vanuit deze traditie van andersdenkenden. We beginnen, als altijd, bij het begin.

1. De Indus: vergeten culturen en prehistorische offerrituelen

We beginnen in wat nu Pakistan is: archeologische ontdekkingen leggen oude, lang vergeten beschavingen bloot en antropologisch-wijsgerige onderzoekingen onthullen eeuwenoude, nog steeds gepraktiseerde rituelen. Filosofie begint in India als reflectie op het offer. Wat betekent dat voor onze opvatting t.a.v. filosofie?

2. Vedas, Upanishaden en de Bhagavad Gita: kern van de Indiase filosofie
We volgen deze lijnen verder op zoek naar de bronnen van de wijsheid van de oude Indiase wijsbegeerte: we bezien de Vedas en de Upanishaden als de wijsgerige bronteksten voor nagenoeg alle verdere Indiase (astika-)filosofie. Daarnaast is er de Bhagavad Gita: een beroemde, wijsgerig-spirituele tekst, voor velen (zoals de Mahatma Gandhi) een inspiratiebron voor het leven.

3. Klassieke Indiase filosofie: de wereld in zes systemen 

De Indiase Middeleeuwse filosofie kenmerkt zich door de vorming van 6 denk- en leefsystemen: Yoga-Samkhya, Nyaya-Vaisheshika en Mimamsa-Vedanta. Zes verschillende zienswijzen, gebaseerd op lijfsbewustzijn, subjectbeleving, logica, waarneming, overlevering en subjectopheffing. Tezamen geven zij een  omvattend filosofisch wereldbeeld, dat ook ons wereldbeeld kan transformeren!

4. Wat is Indiase filosofie? Wat is hindoeïsme?
De in 1-3 weergegeven onderdelen vormen de basis voor wat wij hindoeïsme noemen. Hoe krijgt dit vandaag de dag vorm? Wat is de rol van de goden? Wat is karma? Is het kastenstelsel inherent aan deze filosofie? Kortom: wat is het Indiase wereldbeeld?


Op de woensdagavond en de donderdagmiddag 4 weken lang, 2,5 uur per bijeenkomst, in Den Haag

Meer info en opgeven: 

Voor de woensdagavond (vanaf 15 januari) klik HIER

Voor de donderdagavond (vanaf 16 januari) klik HIER


UA-12723506-1