ANaarZ

Begin in de filosofie, beginnen met filosoferen

De Wijsgerige Jaargang start met het onderdeel 'westerse filosofie'. Deelnemers beginnen met filosofie en met filosoferen. Wat is dat? We gaan geen definities geven, maar kijken wat plaatsvond in de tijd dat 'filosofie' ontstond. Wat deden de eerste filosofen, opdat zij die naam kregen? Ze gingen op zoek naar een arche, een principe van waaruit de veelheid te verklaren is. Thales zag dit in water, Heraclitus in vuur en Pythagoras in een harmonie. We bespreken deze en andere filosofen (de pre-socraten). De volgende stap is te bezien wat jouw arche kan zijn: een beginpunt om te gaan filosoferen, maar ook een structurerend aandachtspunt voor het vervolg (een jaar lang filosoferen). We doen dit middels 'de wijsgerige beginnersoefening'. De keer daarop werken we dit uit met behulp van Socrates en Plato.