ANaarZDe belangrijkste leerstellingen van het vroege boeddhisme 


De oudste kern van de leer: de vier edele waarheden en het edele achtvoudige pad.

De vier edele waarheden 

 1. De eerste edele waarheid: het lijden (duhkha)
 2. De tweede edele waarheid: de oorzaak van het lijden (duhkha-samudaya)
 3. De derde edele waarheid is: de opheffing van het lijden (duhkha-nirodha)
 4. De vierde is de weg naar de opheffing van het lijden (duhkha-nirodha-gamini-patipada)


Deze weg bestaat uit 8 stadia: 'het Edele Achtvoudige Pad': 

 1. juiste zienswijze (samma-ditthi)
 2. juiste houding (samma-sankappo)
 3. juiste spraak (samma-vaca)
 4. juist handelen (samma-kammanto) 
 5. juiste levensinrichting (samma-ajivo) 
 6. juiste inzet (samma-vayamo)
 7. juiste aandacht (sama-sati)
 8. juiste concentratie (samma-samadhi)


 

 

Dit leerstuk heb ik omgewerkt tot een filosofische denkoefening, gepubliceerd in Hoog Spel (2022 Jos Kessels c.s.)


De 4 vestigingen van de aandacht (sati.patthanas)

 1. lijf (kaya)
 2. gevoelens (vedana)
 3. geestesgesteldheid (citta) 
 4. geestesobjecten (dhamma)


De zijnsgroepen (P. khandha) (S. Skandhas) 

 1. Naam en vorm (nāma-rūpa)
 2. Gevoel (vedanā)
 3. Waarneming en benoeming (saññā) Drijfveren (sankhāra)
 4. Bewustzijn (viññāna)


Het afhankelijk ontstaan (pratityasamutpada): INTER-ZIJN


 1. onwetendheid [avidya]
 2. onbewuste drijfveren [samskāras]
 3. bewustzijn [vijñāna]
 4. naam en vorm [nāmarūpa] (= de skandhas)
 5. zes bases [sadāyatana]
 6. contact [sparśa]
 7. gevoel [vedanā]
 8. dorst [tṛ́ṣṇā]
 9. grijpen [upādāna]
 10. wording [bhava]
 11. geboorte [jāti] 
 12. ouderdom en dood [jarāmarana]


4 meditatie-sferen: 

de Brahmaviharas of appamanna/apramanas:

Goddelijke verblijfplaatsen, ofwel de Onmetelijken

 1. Vriendelijkheid (metta)
 2. Mededogen (karuna)
 3. Vreugde (mudita)
 4. Gelijkmoedigheid (upekkha)