ANaarZWijsgerige aANZet-coaching houdt een intensieve, persoonlijke begeleiding in, bij persoonlijke, dan wel professionele situaties die daarom vragen. De begeleiding vindt plaats vanuit een wijsgerig kader. We werken met wijsgerig-meditatieve oefeningen en een wijsgerige vragenmethodiek. Je leert deze middelen ook toe te passen. Zo bouw je een eigen wijsgerige praxis op, waarbij je je doel scherp kunt stellen, dit in overeenstemming kunt brengen met je wereld- en zelf-beeld en kunt herbronnen. 

Daarbij werken we vanuit vier wijsgerige basis-vragen en het hiernaast weergegeven model. De uitgangsvragen zijn:

Wat is jouw doel

Hoe kijk je aan tegen je zelf

Hoe zit jouw wereldbeeld in elkaar? 

Wat is je inspiratiebron

Dit coachings-traject bestaat in eerste instantie uit 1 + 4 stappen (bijeenkomsten). De eerste stap heeft een kennismakend karakter, waarbij gekeken wordt of het zinvol is dit traject in te gaan. Daarna volgen de hierboven aangegeven stappen. Dit kan de vorm aannemen van een meer duurzame wijsgerige begeleiding. Meer weten? Mail Peter: info@anz.nu of bel: 06-16298552

  


UA-12723506-1