ANaarZ

Wijsgerige coaching houdt een intensieve, persoonlijke begeleiding in, bij persoonlijke, dan wel professionele situaties die daarom vragen. De begeleiding vindt plaats vanuit een wijsgerig kader. We werken met wijsgerig-meditatieve oefeningen en een wijsgerige vragenmethodiek. Je leert deze middelen ook zelf toe te passen. Zo bouw je een eigen wijsgerige praxis op, waarbij je je doel scherp kunt stellen, dit in overeenstemming kunt brengen met je wereld- en zelf-beeld en je kunt herbronnen. 

Daarbij werken we vanuit vier wijsgerige basis-vragen en het hiernaast weergegeven (tweede wijsgerige verdiepings)-model. De vragen zijn:

Wat is jouw doel? (Hoe bepaal je dat?) 

Wie ben je? (Als persoon en als (niet-) Zelf?)

Hoe zit jouw wereldbeeld in elkaar? (Wat zijn de mogelijke alternatieven?)

Wat is je inspiratiebron? (Van waaruit leef je? Wordt het tijd dit te herzien?)

Dit coachings-traject bestaat in eerste instantie uit 1 + 4 stappen (bijeenkomsten). De eerste stap heeft een kennismakend karakter, waarbij gekeken wordt of het zinvol is dit traject in te gaan en deze is gratis. Daarna volgen (niet noodzakelijk in de weergegeven volgorde) de hierboven aangegeven vragen. Dit is, indien gewenst, vervolgens weer uit te breiden naar een meer duurzame wijsgerige begeleiding. Meer weten? Daartoe kun je mailen naar info@anz.nu of bellen: 06-16298552

  


UA-12723506-1