ANaarZ

Korte Denk-Cursus rondom Filosofische Vaardigheden en Kritisch Denken

In de Wijsgerige Jaargang leer je WAT de grote filosofen dachten. In deze korte, heel praktische cursus leer je HOE zij dachten.

Want zeg nou zelf: wat doen die grote filosofen nu eigenlijk? Wat is hun gereedschap? Is het mogelijk deze denkmiddelen toe te passen? Leren we dan ook beter te denken? 

Zo komen we tot de uitgangsvraag: Hoe kan ik vaardig(-er) leren denken?

Dat heeft van doen met o.a. het stellen van juiste vragen. Maar hoe doe je dat?

 

De opzet is als volgt:

  1. Kennis maken. Een kennismaking met elkaar, met filosofie en met filosoferen
  2. Wat zijn denkvaardigheden? Acht filosofische denk-vaardigheden
  3. Wat is denken? Hoe dit te oefenen? Acht denk-criteria   
  4. Wat is een gedachte? Acht denk-aspecten 
  5. Wat betekent vaardig denken? Acht denk-deugden
  6. Wat betekent het zelf vaardig te kunnen denken?

In samenwerking met Grote Denkers als Socrates, Boeddha, Plato, Aristoteles, Descartes, Collingwood, en deelnemers.

Deze cursus is los te bestellen. Dat doe ik dan als freelance docent/gespreksleider

Inschrijven of vragen? Mail naar info@anz.nu of bel met Peter 06-16298552


Hoezo kritisch denken?

Onder kritisch denken versta ik hier het ontwikkelen, bevorderen en in stand houden van een helder, precies, relevant en inlevend (vragend) denken, zoals ontwikkeld in (specifieke lagen van) de socratische en boeddhistische tradities, aangevuld met toepassingen vanuit de informele logica en moderne psychologische inzichten aangaande oordeel- en besluitvorming. Met methoden o.a. ontleend aan de Stoa en The Foundation for Critical Thinking