ANaarZ

2021


De Wijsgerige Jaargang 

Boeddhistische filosofie (maart-april)


Dit onderdeel van onze filosofische wereldreis brengt ons allereerst naar het huidige Nepal, waar Siddhartha Gautama, beter bekend als de Boeddha, werd geboren: we bezien het leven van de Boeddha en zijn oorspronkelijke leer: de eerste bijeenkomst van dit deel heet dan ook: 

1. de Boeddha en zijn leer

Het leven van de Boeddha in woord en beeld aan de hand van 'de Drie Juwelen'. Een introductie tot het leven van Siddhartha Gautama, de latere Boeddha: zijn levensomstandigheden, het bereiken van de verlichting, zijn filosofie, zijn leven als leraar, zijn sterven en zijn nalatenschap. Met veel voorbeelden uit de boeddhistische kunst en de symboliek, verbonden met zijn levensfasen en zijn handbewegingen (mudras).

2. Hinayana: het kleine voertuig 

Hierna bezien we het cultuurgebied van Noord-India waarin het vroeg boeddhisme vorm krijgt. Dit blijkt grote betekenis te hebben voor de relatie van filosofie met de persoonlijke ontwikkeling. Over de 4 edele waarheden, het Achtvoudige Pad, de darmas en de skandhas. (En het citaat hierboven.)

3. Mahayana: het grote voertuig

We maken kennis met de latere ontwikkelingen binnen de boeddhistische leer (vanaf het begin van de jaartelling beginnend in Zuid-India) en we bezien de enorme veranderingen die daar mee samen gaan: over de Overstijgende Wijsheid, Nagarjuna, Madhyamaka, het Yogacara en wat dat nu allemaal te betekenen heeft voor ons.

4. Wat is boeddhistische filosofie?

Wat betekent boeddhisme voor de wereldfilosofie? We hebben hier te maken met een radicaal anders-dan-alle-andere filosofie. Waar ligt dat aan? Het boeddhisme geeft een andere betekenis aan 'filosofie'. Heeft dat wellicht te maken met de boeddhistische meditatie?


De Wijsgerige Leesgroep

We lezen en bespreken, in de wijsgerige leesgroep, nu al weer een half jaar lang, Sein und Zeit van Martin Heidegger. 


UA-12723506-1