ANaarZ


26 september geef ik een workshop aan de ISVW, geheten:

Een meditatief Socratisch Gesprek 

"Het instrument en de intensiteit van de aandacht waarmee wij kijken, bepalen het formaat van het object dat we bestuderen. Klein is alleen maar datgene waaraan we geen aandacht schenken."

Lof van de mikrologie, een voetnoot bij Plato, rede door Cornelis Verhoeven

Aandacht speelt een cruciale rol in elke meditatievorm en het is een vaak als vanzelf sprekend vooronderstelde, maar noodzakelijke component van elk goed (socratisch) gesprek. Maar hoe kun je de werking van aandacht socratisch onderzoeken? 

We gaan uit van de hier geciteerde opmerking van Cornelis Verhoeven, we mediteren en loven opnieuw de mikrologie. 

Dit houdt in dat we een fenomenologisch-meditatief Socratisch Gesprek voeren (aan de hand van een wel zeer voor de hand liggend voorbeeld). Fenomenologisch omdat we de lijflijke bewustzijnsinhoud als voorbeeld nemen en dit nauwgezet en socratisch onderzoeken.


Nadere gegevens: 

Tijdens de Socratische Landdag, workshops rondom de Socratische Methode

Datum: 26 september 2020  

Adres: Dodeweg 8, 3832 RD Leusden
LAATSTE NIEUWS per:

28-07 De Wijsgerige Jaargang 2020-21 staat online

25-07 De opzet voor de Wijsgerige Jaargang 2.0 staat online.

31-07 Het overzicht van de Wijsgerige Verdiepingsdagen 2020 21 staat online.

1-08 De Denk-Cursus  staat in vernieuwde vorm online


Deze aANZet website ondergaat een update en alle informatie (m.b.t. de Wijsgerige Jaargang) is nog even onder voorbehoud, want

We zijn (zomer 2020) volop bezig met de opzet van de Wijsgerige Jaargang 2.0: de praktijk van het wijsgerige leven. Hierdoor vinden er nogal wat veranderingen plaats. De komende weken wordt het een en ander doorgevoerd (de inhoud wordt verder aangevuld en de literatuur bijgewerkt). 

Zoals de titel aangeeft is 2.0 een vervolg op de Wijsgerige Jaargang die de afgelopen 10 jaar vorm heeft gekregen. Na een gedegen kennismaking met de verschillende wijsgerige tradities binnen de wereldfilosofie (de Wijsgerige Jaargang 1.0) gaan we verder met de praktijk van het wijsgerige leven: hoe geven we zelf vorm aan ons wijsgerige leven?  

Er staan bijeenkomsten voor een jaar gepland op de maandagavonden en de woensdagmiddagen. Met dank aan Mark en de VU Den Haag.

Daarnaast passen we de Wijsgerige Jaargang (WJ 1.0) aan. De vorm die deze de laatste 10 jaar heeft gekregen, als een wijsgerige reis door de wereldfilosofie, blijft behouden en wordt verder uitgewerkt. Dit wijsgerige beginners-jaar geeft de theoretische basis voor de verdere praktische verkenningen en thematische uitwerkingen in de WJ 2.0

Het idee is verder om de WJ 1.0 volledig digitaal toegankelijk te maken. We zullen dan ook starten met een groep deelnemers die alle colleges via internet kunnen volgen. Zo wordt de wereldfilosofie minder afhankelijk van reistijden. 

Dat neemt niet weg dat een van de mooiste complimenten die ik het afgelopen jaar kreeg de deelname van een Antwerpse was die stelde dat ze gezocht had naar zoiets als de wijsgerige jaargang, maar dichter in de buurt dan Den Haag niets kon vinden wat er op lijkt. Ze heeft ondanks de afstand de Jaargang met succes voltooid. Wil je weten wat zij en andere medereizigers door de Werelden van de filosofie van de afgelopen Jaargang vonden? 

Meer reacties vind je HIER

En verder: bij het wijsgerige leven hoort ook het lezen en bestuderen van basisteksten van de filosofie. Elk jaar lees ik in ieder geval één (tijdrovend) werk dat boven komt drijven. Na meer dan 20 jaar verstoffen op mijn boekenplank eindelijk Sein und Zeit opgepakt en medelezers gevonden. Zomer-leesgroep Heidegger? Interesse in het een en ander? Mail naar wijsgerigleven@mail.com

Zoals reeds gezegd:

De inhoud van de Wijsgerige Jaargang 1.0 en 2.0 is de komende weken aan verandering onderhevig ... 

UA-12723506-1