ANaarZ
LAATSTE NIEUWS: wijsgerig leven on line


De 'Kleine Filosofische Denkcursus: zelf filosoof in 6 lessen' is online verder gegaan. 

Op de dinsdagavonden van 19.30-22.00 uur. Meer info vind je HIER


Onze REIS door de WERELDFILOSOFIE gaat verder met Afrikaanse filosofie 

in 4 bijeenkomsten, met de eenjarige Wijsgerige Reisgroepen op de woensdagavond en de donderdagmiddag bezien we:

1. Geschiedenis van Afrika en de Afrikaanse filosofie

2. Afrocentristen, Etnofilosofen en universalisten 

3. Ubuntu, Ifa en het nieuwe Afrikaanse denken 

4. Wat is Afrikaanse filosofie?  

Meer info vind je onder 'de Wijsgerige Jaargang'. De inschrijving is gesloten.


Binnenkort (v.a. 6 mei) gaan we verder met de Inleiding tot de Wereld-filosofie, eveneens in 4 lessen.

Nu overzien we het geheel: wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de Europese, Indiase, Chinese, Boeddhistische en Afrikaanse filosofie? Wat is eigen en wat is 'universeel'? Hoe kun je ze goed vergelijken? Wat zijn de specifieke filosofische thema's?

Meer info vind je onder 'de Wijsgerige Jaargang'. Inschrijving is open. Mail naar info@anz.nu


De eerstvolgende Wijsgerige Verdiepingsdag is gepland 17 mei: 

Rondom Afrika: We lezen en bespreken wijsgerige teksten over Afrikaanse filosofie


ONLINE retraite Zwijgen en Spreken (Ieder zijn klooster Thuis) 

De half-jaarlijkse wijsgerige retraite die ik samen met Erik Boers van Het Nieuwe Trivium organiseer, vond deze keer online plaats. Wij trokken ons terug in ons eigen huis, gedurende drie aaneengesloten dagen. Met enkel een zitmat, een meditatiekussen, een tekst vol van verlangen* en een verbinding met internet (voor onze Socratische Gesprekken). We houden ons daarbij in alles aan kloosterregels en –tijden en aan de aandachtsregels, als vanouds. Dat is heel goed verlopen. 

* Open to Desire.The Truth About What the Buddha Taught. by Mark Epstein


UA-12723506-1