ANaarZ

4] Rome en de Middeleeuwen 


Lesopzet:  a. Rome, de overgang naar de Middeleeuwen en 

b. de Middeleeuwse denkers tot aan de Renaissance


Lestekst: Uit het Encheiridion van de slaaf Epictetus


Rafaëls filosofen: 

Plotinus (204-270), Hypathia (+ 415) en Averroës (1126-1198)


Context: geschiedenis en filosofie

De filosofie van het Romeinse rijk; het einde van de Antieke periode en de overgang van het Romeinse rijk naar de Middeleeuwen: "Traditie en vernieuwing".


Doelstelling filosofie (de vraag): 

Rome: Hoe kan ik goed leven in gevaarlijke tijden?

Middeleeuwen: Hoe mijn geloof rationeel te funderen? 

(Filosofie als dienstmaagd van de theologie)


Romeinse filosofie: de Stoa en de 3 stoïcijnen 

Seneca 1 vgj - 65 ngj 

Epictetus 50 - 135  

Marcus Aurelius 121-180


Een overzicht van de middeleeuwen en enige van de belangrijkste filosofen: 

De Middeleeuwen (500-1500) perioden

a) Historisch: 1. Laat-Antieke periode 2 Vroege middeleeuwen 3. Hoogtijdagen 4. Late middeleeuwen 5. Overgang naar de Renaissance

b) Inhoudelijk: Patristiek en Scholastiek


Over:  Godsbewijzen, William’s Razor en de Middeleeuwse mystiek


Enige middeleeuwse filosofen

Augustinus 354-430

Boethius 480-524

Abelard 1079-1142 en Heloise ?-1164

Thomas van Aquino 1224-1274 

Meister Eckhart 1260-1327

William of Ockham 1288-1347

Giordano Bruno 1548-1600, Rome