ANaarZ
Wijsgerige Jaargang. Wereld-filosofie. 2022-2023 

Module 1: westerse filosofie

door: drs. P. van Hooft, vormgever en docent/begeleider Wijsgerige Jaargang©


Lesthema 2: : Wat is illusie, werkelijkheid en realiteit?

Centrale filosofen: Socrates & Plato

Terugblik:

Het begin van de filosofie en beginnen met filosoferen: de pre-socraten en de zoektocht naar de archè.


Centrale filosofische disciplines: metafysica (wat is schijn, wat werkelijkheid?) en ontologie (wat is zijn, wat zijnde? Denk aan de tegenstelling tussen Parmenides en Heraclitus.)


Historische context
Athene: opkomst, bloei, hoogtepunt, crisis en ondergang.

Pericles ca. 494-429 vgj

Griekenland en het Perzische rijk (WF: west & oost) 

Athene en Sparta; de Peloponnesische oorlog 431- 404 vgj

Filosofische context: 

de sofisten 

Protagoras ca 490 - 420 vGJ 

Gorgias ca. 480-399 vGj

Socrates (469-399 vGj.)
Zijn leven, het orakel, het proces, en zijn sterven

Zijn filosofie: de socratische methode
Voorbeeld: de Laches (een vroege dialoog van Plato)

Over Eudaimonia en de deugdenleer


Centrale filosofische discipline: ethiek (de filosofische keer) 

Twee kennisvormen: epistème en phronèsis (kennis en wijsheid)

Plato (427-347 vGj.)
Plato, schrijver en filosoof


De drie perioden in Plato’s leven en werken

Zijn filosofie: de Ideeënleer

Voorbeeld: de lestekst: de grot-vergelijking (ook als illustratie van het lesthema)


De grot nader bezien: de 2 werelden-theorie en 3 zijns-, dan wel kennis-niveaus (WF)

Lestekst 1: Plato's grot (Republiek. VII.514a - 515e)

VRAGEN?

MAIL naar wijsgerigleven@mail.com