ANaarZ

De Wijsgerige Jaargang: Reis door de Wereldfilosofie: de Weg (DAO)


Terugblik en overzicht:
1: China: Geografie, geschiedenis, cultuur en filosofie van China, de 100 scholen en de 6 jia's
Inleiding tot 3 Grote Vormers in de Chinese cultuur en filosofie: Confucianisme, Taoïsme en boeddhisme
2: Ru-jia: Confucius (551–479 v.G.j.) en het confucianisme
3 Dao-jia: Lao Zi, de Dao, het daoïsme en het neo-daoïsme (xuan-xue 玄學)

Overzicht, terugblik, vooruitblik:
Geografie en geschiedenis van China,
3 fundamenten van de Chinese wijsbegeerte:  
RU-JIA: Confucianisme, DAO-JIA: taoisme en FO-JIA: boeddhisme
Twee alomtegenwoordige werken: de SUN TZU en de I CHING
Wijsgerig-thematisch algemeen:
Centrale begrippen voor al het Chinese denken: DAO, CHI, YIN & YANG, YI (I)
Het meest centrale, overkoepelende onderwerp van de Chinese wijsbegeerte is de verhouding tussen kosmos, mens, maatschappij en aarde en m.n. het onderzoek naar de menselijke natuur en de rol van zelf-cultivatie (xiu-shen)
Historisch-filosofisch: Dao-jia: Lao Zi, Zhuang Zi en het DAOisme
Thematisch-wijsgerig: Hemel/Kosmos, (Maatschappij) + Mens, Aarde
Wat is de DAO, wat het dao-isme (DAO-jia)?
Geschiedenis van 2500 jaar DAO-isme, de 3 fases in de ontwikkeling van het DAOisme
Het vroege, klassieke, filosofische Dao-isme (de leer van de DAO)
Neo-daoïsme: Daoïsme vs Confucianisme; Daoïsme en boeddhisme en
de Diepe DAO[(xuan-xue 玄學]
Het syncretische, late DAO-isme: de invloed van magisch denken; neidan en Qigong
Twee DAO-meesters, twee DAO-werken en
Lao Zi leefde rond 500 vGj; de Dao De Ching (Tao The Tsjing, etc.): rond 300 vGj.
Chuang Tse (Zhuang Zi etc.) (ong 350 vgj) en de Chuang Tse. De Innerlijke, uiterlijke en gemengde geschriften. Daarnaast staat ook hier de YI JING centraal. De drie 'diepe geschriften’
(de 玄學 San-Xue)
Essentiële thema’s uit de Dao De Jing
DAO en DE
Water en Leegte
DAO-istische deugdenleer
DE als overeenstemming met DAO: WEI WU WEI
Het latere DAO-isme: Neidan, Qigong en de drie DAO-juwelen:
Jing, Aards niveau: Plant & dier Lichaam, vitaliteit, ego, dualiteit.
Chi, Bewustzijnsniveau: Mens, Energie, Ziel, kleur, psyche,
Shen, Hemelniveau: de Wijze, bewust zijn, Non-dualiteit, Stilte