ANaarZ


Filosofische Vaardigheden en Kritisch Denken, vanuit de Wereldfilosofie

In de Wijsgerige Jaargang leer je WAT de grote filosofen uit de diverse Grote Wijsgerige Tradities dachten. In de cursus Filosofisch Vaardigheden leer je HOE de grote filosofen dachten. 

Want zeg nou zelf: wat doen de grote filosofen nu eigenlijk? Wat is hun gereedschap? Is het mogelijk deze denkmiddelen toe te passen? Leren we dan ook beter te denken? 

Zo komen we tot de uitgangsvraag: Hoe kan ik juist en helder leren denken?


De opzet is als volgt:

  1. Wat zijn filosofische denkvaardigheden? Drie denk-hulp-middelen
  2. Wat zijn filosofische denkvaardigheden? Acht vaardigheden
  3. Wat is denken? Systeem 1 en 2. Acht denk-aspecten
  4. Wat is nr.2? Hoe dit te oefenen? Acht denk-criteria
  5. Wat betekent deugdelijk denken? Acht denk-deugden en hun toepassingen
  6. Wat betekent het zelf deugdelijk te kunnen denken? Presentaties zelf-denken


In samenwerking met de Grote Denkers Plato, Aristoteles, Descartes, Bacon, Collingwood en deelnemers.


Om de week op dinsdagavond en vrijdagochtend.

UITVOERING:

Dinsdagavonden en vrijdagochtenden in Den Haag.

Inschrijven kun je je via de VU Den Haag: zie HIER

Daar vind je ook meer info aangaande kosten en tijden.


Hoezo kritisch denken?

Onder kritisch denken verstaan we hier het ontwikkelen, bevorderen en in stand houden van een helder, precies, relevant en inlevend (vragend) denken, zoals ontwikkeld in (specifieke lagen van) de socratische en boeddhistische tradities, aangevuld met toepassingen vanuit de huidige, informele logica en inzichten aangaande oordeel- en besluitvorming. 


UA-12723506-1