ANaarZ


Filosofische Vaardigheden en Kritisch Denken, vanuit de Wereldfilosofie

In de Wijsgerige Jaargang leer je WAT de grote filosofen uit de diverse Grote Wijsgerige Tradities dachten. In de cursus Filosofisch DenkVaardigheden leer je HOE de grote filosofen dachten. 

Want zeg nou zelf: wat doen de grote filosofen nu eigenlijk? Wat is hun gereedschap? Is het mogelijk deze denkmiddelen toe te passen? Leren we dan ook beter te denken? 

Zo komen we tot de uitgangsvraag: Hoe kan ik vaardig(-er) leren denken?

Dat heeft van doen met het stellen van juiste vragen. Maar hoe doe je dat? Met de vaardigheden leer je de kunst van het vragen stellen en 


De opzet is als volgt:

  1. Kennis maken. Een kennismaking met filosofie en filosoferen
  2. Wat zijn filosofische denkvaardigheden? Acht filosofische denk-vaardigheden
  3. Wat is denken? Hoe dit te oefenen? Acht filosofische denk-criteria   
  4. Wat is een gedachte? Acht filosofische denk-aspecten 
  5. Wat betekent het goed te denken? Acht filosofische denk-deugden
  6. Wat betekent het zelf deugdelijk te kunnen denken? Presentaties zelf-denken


In samenwerking met de Grote Denkers Socrates, Boeddha, Plato, Aristoteles, Descartes, Collingwood, en deelnemers.


Om de week op dinsdagavond ONLINE.


Inschrijven of vragen? Mail naar info@anz.nu


Hoezo kritisch denken?

Onder kritisch denken verstaan we hier het ontwikkelen, bevorderen en in stand houden van een helder, precies, relevant en inlevend (vragend) denken, zoals ontwikkeld in (specifieke lagen van) de socratische en boeddhistische tradities, aangevuld met toepassingen vanuit de informele logica en inzichten aangaande oordeel- en besluitvorming. 


UA-12723506-1