ANaarZ


Overzicht Wijsgerige Verdiepingsdagen 2020-21. Den Haag

Zondag 11 oktober. Kennismaking met het Socratische Gesprek.

Plato lezen, Socrates begrijpen. Over de Platoonse achtergronden van het Socratische Gesprek aan de hand van een tekst van Plato en een Socratische dialoog! 

Zondag 1 november. Eerste kennismaking met de de filosofie van het Midden.

We lezen Aristoteles: over de deugdenethiek en de Middenweg. Hoe kunnen wij deze bewandelen, gelukkig worden en deel hebben aan wat hij noemt 'het goede leven'?

Zondag 15 nov. ARCHÈ-dag 

Deze dag is een must voor alle Wijsgerige Jaargangers. Hier krijg je de mogelijkheid je doel nader te bepalen en te bezien wat je eigen perspectief en jaarthema is als deelnemer aan de Wijsgerige Jaargang. Dit doe je samen met de andere jaargangers. Hier leer je ook het Wijsgerig Reiskompas toe te passen. Niet alleen richtinggevend voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren.

Zondag 20 december. Falsafa, de rol van filosofie en poëzie in het wijsgerige leven (en de Islam). 

We lezen en bespreken gezamenlijk teksten van beroemde islamitische filosofen en mystieke dichters, en vragen ons af: wat is het verband? Hier leer je de Islam kennen op een bijzondere manier en wordt de vraag onderzocht wat dit nu te betekenen heeft voor onze opvatting van een wijsgerig leven.


Wijsgerige Verdiepingsdagen in 2021

De nadere inhoud van de Wijsgerige Verdiepingsdagen in 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt. 

De data (steeds op zondagen) : 

17 jan China 1: Rondom Confucianisme 

31 jan China 2: Rondom Taoisme 

28 feb. Vroege Indiase filosofie 

21 mrt Latere Indiase filosofie 

25 apr Boeddhisme I 

2 mei Boeddhisme II 

6 juni Rondom Afrika 

11 juli AFSLUITING Wijsgerige Jaargang, uitreiking certificaten


Plaats: Den Haag

Tijden: 14.00 - 17.00 uur

Kosten: €25 p.p. per bijeenkomst. Incl. reader (afgezien van 11 juli)

Opgeven via info@anz.nu (voor een aanzet tot wijsgerig leven)

UA-12723506-1