ANaarZ


Overzicht Wijsgerige Verdiepingsdagen 2021-22


De Wijsgerige Verdiepingsdagen bieden de mogelijkheid de filosofische thema's die in de Wijsgerige Jaargang worden behandeld verder uit te diepen. We doen dit door, vanaf de derde bijeenkomst, originele filosofische teksten te lezen en te bespreken. Vervolgens relateren we dit aan ons dagelijkse leven. Wat betekent dit (rechtvaardigheid, vrijheid, filosofie, etc.) nu voor mij, voor ons?

De komende verdiepingsdagen staan onderaan weergegeven


1] Zondag 24 okt. Plato lezen, Socrates begrijpen

We lezen één van de vroege dialogen van Plato omdat we hier kunnen zien hoe je kunt filosoferen. Daarnaast lees je Plato: een van de meest belangrijke en meest lezenswaardige filosofen van de westerse filosofie en brug naar die van het Oosten (àlle filosofie is een kanttekening bij Plato). Welke tekst we nemen wordt later bekend gemaakt. Tekst wordt opgestuurd.


2] Zondag 7 nov.  Kennismaking met de Socratische dialoog

We voeren een socratische dialoog: we voeren een socratisch gesprek aan de hand van één van de kardinale deugden (Wat is moed?) zodat we kunnen bezien hoe zoiets vorm kan krijgen in ons eigen leven en we leren daarmee tevens hoe we  een filosofisch gesprek kunnen voeren.


3] Zondag 21 nov.  ARCHÈ-dag

Vind je eigen ARCHÈ: een beproefde methode helpt om je richting te vinden in de geschiedenis van de filosofie, in de Wijsgerige Jaargang en in je eigen leven. Deze methodiek is ontworpen en wordt gegeven door Peter van Hooft. In een middag heb je een idee van wat jouw doel is, waar je je inspiratie vandaan haalt en waar je aan kunt werken binnen de cursus, de Jaargang en jawel, in je (jouw eigen) leven. 


4] Zondag 5 december ARCHÈ-dag

Daar de eerste ARCHÈ-dag was volgeboekt, heb ik een tweede ingepland: ook deze zit vol. Meer weten over de ARCHÈ-techniek? Onder mijn blogs vind je een aANZetje.


Verdiepingsdag ISLAM

Gedurende de enige wijsgerige verdiepingsdag (zondag 19 december) gewijd aan de Islam lezen en bespreken we filosofische teksten van de in de les behandelde beroemde islamitische wijsgeren en mystieke dichters als Rumi en Hafez. Daarnaast betrekken we deze teksten op ons eigen leven.

Wanneer? 19 dec. 


Wijsgerige Verdiepingsdagen rondom India


Zondag 23 jan. Vroege Indiase filosofie 


We lezen en bespreken belangrijke hymnen  uit de Rigveda: de zang der schepping, de hymne aan de onbekende god en de Grote Raadselhymne. Uit de Upanisads lezen we de dialogen tussen Yajnavalkya en Maitreyi, tussen Svetaketu en zijn vader en we bespreken een gesprek tussen 2 vogels, onafscheidelijke vrienden, ...   Daarnaast lezen we uit: de Bhagavad Gita, het beroemdste boek in de Hindoe-tradities en bespreken met name de rol van het Zelf, de atman en de relatie met het Brahman in de astika-filosofie van het oude India21 mrt. Latere Indiase filosofie 


We lezen en bespreken teksten vanuit de 6 filosofische systemen: over de oer-oude evolutietheorie van het Samkhya, de lijfbeleving van de Yoga-tradities, in het bijzonder uit de Yoga-sutras van Patanjali, over de rol van de taal in de filosofie lezen we uit het Mimamsa-sutra, we lezen over de kenmiddelen en de logica van het Nyaya en de ultieme bevrijding van het Vedanta. Tezamen vormen de 6 systemen een caleidoscopisch spectrum dat ook, middels een door de docent ontworpen model, in de praktijk kan worden toegepast.


Wijsgerige Verdiepingsdagen rondom Boeddhisme:

1. Teksten uit en rondom het vroege boeddhisme (Theravada en Hinayana)
6 maart maart: Boeddha aan het woord. We lezen, bespreken (en mediteren op) vroege filosofische boeddhistische teksten uit India en de Leerreden van de Boeddha in het bijzonder.


2.  Teksten uit en rondom het latere Indiase boeddhisme (Mahayana, Tantrayana) en Tibet en Japan
20 maart We lezen, bespreken (en mediteren op) latere filosofisch-boeddhistische teksten uit India, Tibet en Japan.


Wijsgerige Verdiepingsdagen rondom Chinese filosofie

10 april: Confucianisme en Taoisme: YANG en YIN in de Chinese filosofie

Confucianisme en Taoisme als YANG en YIN in de Chinese filosofie

Confucius (551-479 B.C.E.), vroege tijdgenoot van Socrates en de Boeddha, kun je met een gerust hart de meest invloedrijke wijsgeer ter wereld noemen. Zijn volgelingen Mencius (372-289) en Xun Zi (298-238 vGj) werkten zijn levensleer uit langs resp. een zachte en een harde lijn die correspondeert met het YIN/YANG principe. Als geheel verhoudt het confucianisme zich dan weer tot het daoisme als YANG ten opzichte van YIN. We illustreren dit idee met teksten van o.a. Lao Zi en Chuang Zi. Hoe deze leren zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor ons, is het onderwerp op 10 April


24 april: de I TJING: de theorie en de praktijk

Op 24 april gaan we verder aan de slag met de I TJING: een oer-oud orakel- en wijsheidsboek dat het YIN/YANG principe systematisch uitwerkt in 64 proces-ideogrammen (hexagrammen): we behandelen de theorie aan de hand van het commentaar van Confucius alsmede enige andere wijsgeren en de praktijk met behulp van de befaamde werp-muntjes. Waarom werkt de I TJING? Hoe kunnen we de I TJING toepassen in ons streven naar een wijsgerig leven?Komende verdiepingsdagen


Verdiepingsdag rondom de Afrikaanse filosofie

Binnenkort wordt nadere info bekend gemaakt

Waar? Wanneer? Hoe?


Plaats: Den Haag, of online

Tijden: Steeds op zondagen 14.00 - 17.00 uur

Kosten: €30 p.p. per bijeenkomst. Incl. reader, indien van toepassing

Meedoen? Graag opgeven via info@anz.nu (voor een aanzet tot wijsgerig leven)