ANaarZ


Overzicht Wijsgerige Verdiepingsdagen 2021-22


De Wijsgerige Verdiepingsdagen bieden de mogelijkheid de filosofische thema's die in de Wijsgerige Jaargang worden behandeld verder uit te diepen. We doen dit door, vanaf de derde bijeenkomst, originele filosofische teksten te lezen en te bespreken. Vervolgens relateren we dit aan ons dagelijkse leven. Wat betekent dit (rechtvaardigheid, vrijheid, filosofie, etc.) nu voor mij, voor ons?

Voor de westerse filosofie zijn deze:


Zondag 10 oktober: de ARCHÈ: 

Vind je eigen ARCHÈ: een beproefde methode helpt om je richting te vinden in de geschiedenis van de filosofie, in de Wijsgerige Jaargang en in je eigen leven. Deze methodiek is ontworpen en wordt gegeven door Peter van Hooft. In een middag heb je een idee van wat jouw doel is, waar je je inspiratie vandaan haalt en waar je aan kunt werken binnen de cursus, de Jaargang en jawel, in je (jouw eigen) leven. 


Zondag 24 oktober: Socratische dialoog

We voeren een socratische dialoog: we nemen een van de ARCHAI die we op 10 oktober hebben vastgesteld als uitgangspunt, om te leren hoe we een filosofisch thema als beginpunt kunnen nemen om zo, met anderen, een filosofisch gesprek te kunnen voeren.


Zondag 7 november: Plato lezen, Socrates begrijpen

We lezen één van de vroege dialogen van Plato omdat we hier kunnen zien hoe je kunt filosoferen. Daarnaast lees je Plato: een van de meest belangrijke en meest lezenswaardige filosofen van de westerse filosofie en brug naar die van het Oosten (àlle filosofie is een kanttekening bij Plato). Welke tekst we nemen wordt later bekend gemaakt. Tekst wordt opgestuurd.


Zondag 21 november: Moet je je leven veranderen?

We maken een sprong in de tijd, maar wel een die teruggrijpt naar de vorige verdiepingsdagen. We lezen Peter Sloterdijk, een van de meest invloedrijke filosofen die een brug vormt van de 20e naar de 21e eeuw: Uit zijn werk: "Je moet je leven veranderen" lezen en bespreken we de inleiding en het eerste hoofdstuk. Tekst wordt opgestuurd. 


De verdiepingsdagen Rondom de Islamitische (Indiase, boeddhistische, Chinese en Afrikaanse) filosofie worden hier later bekend gemaakt. 

(Hou je Zondagen VRIJ als Bezinningsdagen!
Plaats: Den Haag, dan wel online

Tijden: Steeds op zondagen 14.00 - 17.00 uur

Kosten: €25 p.p. per bijeenkomst. Incl. reader

Opgeven via info@anz.nu (voor een aanzet tot wijsgerig leven)