ANaarZ


Overzicht Wijsgerige Verdiepingsdagen 2021-22


De Wijsgerige Verdiepingsdagen bieden de mogelijkheid de filosofische thema's die in de Wijsgerige Jaargang worden behandeld verder uit te diepen. We doen dit door, vanaf de derde bijeenkomst, originele filosofische teksten te lezen en te bespreken. Vervolgens relateren we dit aan ons dagelijkse leven. Wat betekent dit (rechtvaardigheid, vrijheid, filosofie, etc.) nu voor mij, voor ons?

Voor de westerse filosofie organiseren we nu drie van deze verdiepingsdagen:


1] Zondag 24 okt. Plato lezen, Socrates begrijpen

We lezen één van de vroege dialogen van Plato omdat we hier kunnen zien hoe je kunt filosoferen. Daarnaast lees je Plato: een van de meest belangrijke en meest lezenswaardige filosofen van de westerse filosofie en brug naar die van het Oosten (àlle filosofie is een kanttekening bij Plato). Welke tekst we nemen wordt later bekend gemaakt. Tekst wordt opgestuurd.


2] Zondag 7 nov.  Kennismaking met de Socratische dialoog

We voeren een socratische dialoog: we voeren een socratisch gesprek aan de hand van één van de kardinale deugden (Wat is moed?) zodat we kunnen bezien hoe zoiets vorm kan krijgen in ons eigen leven en we leren daarmee tevens hoe we  een filosofisch gesprek kunnen voeren.


3] Zondag 21 nov.  ARCHÈ-dag

Vind je eigen ARCHÈ: een beproefde methode helpt om je richting te vinden in de geschiedenis van de filosofie, in de Wijsgerige Jaargang en in je eigen leven. Deze methodiek is ontworpen en wordt gegeven door Peter van Hooft. In een middag heb je een idee van wat jouw doel is, waar je je inspiratie vandaan haalt en waar je aan kunt werken binnen de cursus, de Jaargang en jawel, in je (jouw eigen) leven. 

Plaats: Den Haag, dan wel online

Tijden: Steeds op zondagen 14.00 - 17.00 uur

Kosten: €25 p.p. per bijeenkomst. Incl. reader, indien van toepassing

Opgeven via info@anz.nu (voor een aanzet tot wijsgerig leven)