ANaarZ


Overzicht Wijsgerige Verdiepingsdagen 202-23


De Wijsgerige Verdiepingsdagen bieden de mogelijkheid filosofische thema's die in de Wijsgerige Jaargang worden behandeld verder uit te diepen. We doen dit door, vanaf de derde bijeenkomst, originele filosofische teksten te lezen en te bespreken. Vervolgens relateren we dit aan ons dagelijkse leven. Wat betekent dit (rechtvaardigheid, vrijheid, filosofie, etc.) nu voor mij, voor ons?


Waar? Wanneer? Hoe?

Plaats: Online

Tijden: Steeds op zondagen 14.00 - 17.00 uur

Kosten: €20,- p.p. per bijeenkomst. Incl. reader

Meedoen? Graag opgeven via info@anz.nu (voor een aanzet tot wijsgerig leven)


Wijsgerige Verdiepingsdagen (WEST) ONLINE


1) Zondag 16 oktober: 

Plato lezen, Socrates begrijpen een eerste kennismaking met het Socratische Gesprek

Samen lezen en denken we rondom Plato en Socrates. “Alle westerse filosofie is een kanttekening bij Plato”. Dat citaat onderschrijf ik en ik voeg er aan toe: Maar al het denken van Plato vindt zijn bron in Socrates. Geen filosofie zonder Plato, geen filosoferen zonder Socrates. Plato lezen geeft een filosofische openbaring, een wijsgerige oefening èn een literair genot. Incl. reader.

2) Zondag 30 oktober: 


Aristoteles
en de Ethica: hoe een wijsgerig leven te leiden
(Een eerste kennismaking met de Weg van het Midden)

We lezen dit jaar opnieuw uit de Ethica Nicomachea. Een tekst die al vele keren heel bruikbaar is gebleken wanneer we vragen: hoe te leven? We onderzoeken m.n. zijn ideeën over de Middenweg en de deugden. Incl. reader


3] Zondag 13 nov. ARCHÈ-dag

Vind je eigen ARCHÈ: een beproefde methode helpt om je richting te vinden in de geschiedenis van de filosofie, in de Wijsgerige Jaargang en in je eigen leven. Deze methodiek heb ik ontworpen vanuit de wereldfilosofie en zoals velen al hebben ondervonden kun je in één middag een idee krijgen van waar het voor jou nu echt om draait, wat jouw doel is, waar je je inspiratie vandaan haalt en waar je aan kunt werken binnen de Jaargang en jawel, in je (jouw eigen) leven. Zie ook onder BLOGS.

P.S. deze oefening heb ik ook beschreven in "Hoog Spel, Filosoferen in de Praktijk" 

Het laatste boek van Jos Kessels c.s. Oefening 17


Aanmelden? s.v.p. via wijsgerigleven@mail.com
MAIL naar wijsgerigleven@mail.com

Na het betalen van 'het tikkie' worden de desbetreffende reader en de link toegestuurd
BINNENKORT vind je hier meer verdiepingsdagen voor het Oosten: de Islamitische, Indiase, boeddhistische en Chinese filosofie.