ANaarZ


Overzicht Wijsgerige Verdiepingsdagen 202-23


De Wijsgerige Verdiepingsdagen bieden de mogelijkheid filosofische thema's die in de Wijsgerige Jaargang worden behandeld verder uit te diepen. We doen dit door, vanaf de derde bijeenkomst, originele filosofische teksten te lezen en te bespreken. Vervolgens relateren we dit aan ons dagelijkse leven. Wat betekent dit (rechtvaardigheid, vrijheid, filosofie, etc.) nu voor mij, voor ons?


Waar? Wanneer? Hoe?

Plaats: Den Haag, of online

Tijden: Steeds op zondagen 14.00 - 17.00 uur

Kosten: €30 p.p. per bijeenkomst. Incl. reader

Meedoen? Graag opgeven via info@anz.nu (voor een aanzet tot wijsgerig leven)


Wijsgerige Verdiepingsdagen (WEST)

1] Zondag 2 okt. Plato lezen, Socrates begrijpen

Samen lezen en denken we rondom Plato en Socrates. “Alle westerse filosofie is een kanttekening bij Plato”. Dat citaat onderschrijf ik en ik voeg er aan toe: Maar al het denken van Plato vindt zijn bron in Socrates. Geen filosofie zonder Plato, geen filosoferen zonder Socrates. Plato lezen geeft een filosofische openbaring, een wijsgerige oefening èn een literair genot. Incl. reader.


2) 16 oktober Aristoteles 

We lezen dit jaar opnieuw uit de Ethica Nicomachea. Een tekst die al vele keren heel bruikbaar is gebleken wanneer we vragen: hoe te leven? We onderzoeken m.n. zijn ideeën over de Middenweg en de deugden. Incl. reader

3) 30 oktober: Michel de Montaigne

Afgelopen zomer heb ik dan eindelijk het Chateau de Montaigne kunnen bezoeken. Staan in de kamer waar hij zijn Essays schreef deed het verlangen ontstaan hem nog eens te gaan lezen. Gegarandeerde filosofische gespreksstof als we ook hem vragen: hoe te leven?

4] Zondag 13 nov.  ARCHÈ-dag

Vind je eigen ARCHÈ: een beproefde methode helpt om je richting te vinden in de geschiedenis van de filosofie, in de Wijsgerige Jaargang en in je eigen leven. Deze methodiek heb ik ontworpen vanuit de wereldfilosofie en zoals velen al hebben ondervonden kun je in één middag een idee krijgen van waar het voor jou nu echt om draait, wat jouw doel is, waar je je inspiratie vandaan haalt en waar je aan kunt werken binnen de Jaargang en jawel, in je (jouw eigen) leven. Zie ook onder BLOGS.

P.S. deze oefening heb ik ook beschreven in Hoog Spel, Filosoferen in de Praktijk. het laatste boek van Jos Kessels c.s. Oefening 17

5] ARCHÈ-dag (2)

Aangezien er maar een beperkt aantal deelnemers (10) kunnen meedoen om te garanderen dat je in de buurt van je ARCHÈ komt en het steeds vol zit, kun je je nu ook vast inschrijven voor de tweede keer, gepland op 20 november.


BINNENKORT vind je hier meer verdiepingsdagen voor het Oosten: de Islamitische, Indiase, boeddhistische en Chinese filosofie.