ANaarZ

Wijsgerige aANZet-coaching houdt een intensieve, persoonlijke begeleiding in, bij persoonlijke, dan wel professionele situaties die daarom vragen. De begeleiding vindt plaats vanuit een wijsgerig kader. We werken met wijsgerig-meditatieve oefeningen en een wijsgerige vragenmethodiek. Je leert deze middelen ook toe te passen. Zo bouw je een eigen wijsgerige praxis op, waarbij je je doel scherp kunt stellen, dit in overeenstemming kunt brengen met je wereld- en zelf-beeld, je weet hoe je kunt herbronnen en wat je nu te doen staat. 

Daarbij werken we vanuit vier wijsgerige basis-vragen en het hiernaast weergegeven model. De uitgangsvragen zijn :


Wat is jouw doel

Wat is je zelf-referentie

Hoe zit jouw wereldbeeld in elkaar? 

Wat is je inspiratiebron


Zo kom je tot je ARCHÈ: hetgeen waar het voor jou om draait. 

Dit filosofische coachings-traject bestaat in eerste instantie uit 1 + 4 stappen (bijeenkomsten). De eerste stap heeft een kennismakend en vrijblijvend karakter, waarbij gekeken wordt of het zinvol is dit traject in te gaan. Daarna volgen desgewenst de hierboven aangegeven stappen. Dit kan de vorm aannemen van een meer duurzame wijsgerige begeleiding. 


Resultaat: na deze eerste cyclus weet je waar het voor jou om draait: je bent je bewust van je wijsgerige archè, je innerlijk kompas wordt werkbaar, je hebt je persoonlijke overtuigingen getoetst en aangescherpt en je weet weer waar je voor staat.


ACT-coaching

Ondertussen pas ik ook het een en ander toe vanuit de ACT (Acceptance and Commitment Training) waarin ik de afgelopen jaren trainingen heb gevolgd t.b.v. mijn coachingspraktijk. Inmiddels ben ik gecertificeerd ACT-trainer en ACT-coach. Afgelopen jaar heb ik al enkele mensen daarmee begeleid. Zij en ik zijn enthousiast. Wil je duurzame verandering aanbrengen in je leven?  Mail naar wijsgerigleven@mail.com

Ik gebruik de ACT ook als een intro tot de meer specifieke Wijsgerige Coaching. Ben je een coach en heb je interesse om dit zelf te leren en toe te passen? Ben je op zoek naar meer diepgang en inspiratie in je werk?


Wil je meer weten? Ben je benieuwd wat dit zou kunnen inhouden?

Mail Peter: info@anz.nu of bel: 06-16298552

Vragen staat vrij! Een kennismakingsgesprek kost je ook niets dan tijd en je komt er rijker uit dan je dacht te zijn!