ANaarZ

De wijsgerige Jaargang 2.0

De praktijk van het wijsgerige leven (in de Wereldfilosofie, thuis en op het werk)

WJ 2.0 is onder constructie

Binnenkort volgt een uitgebreidere omschrijving per onderdeel.Hierboven (in het menu) vind je de opzet van de Wijsgerige Jaargang 2.0 (WJ 2.0), zodat je een idee hebt van de structuur. De ingrediënten kunnen in de loop van het jaar veranderen, afhankelijk van de inbreng van deelnemers en actuele ontwikkelingen. Deelname aan WJ 2.0 wordt afgerond met het certificaat wijsgerig consulent.


Na de filosofie het filosoferen. De praktijk van het wijsgerige leven

Nu steeds meer mensen de Wijsgerige Jaargang hebben volbracht, wordt steeds vaker de vraag gesteld: hoe verder? "Nu we weet hebben van de filosofie en wat dat kan betekenen voor ons, willen we graag  weten hoe we dat doen. Hoe kunnen we die inzichten concretiseren? Hoe kunnen we vorm geven aan ons eigen wijsgerige leven?"

Daarom is er nu het vervolg: Na Wijsgerige Jaargang1.0: de Reis door de Wereldfilosofie is er nu de Wijsgerige Jaargang 2.0: De praktijk van het wijsgerige leven (in de Wereldfilosofie)

De nadruk ligt niet meer op de wereldgeschiedenis van de filosofie, maar op het (zelf) filosoferen. De hoofdvraag van de WJ 1.0 is: Wat is filosofie en wat hebben we er aan? De vraag hier is: hoe kunnen we een wijsgerig leven  leiden en hoe kunnen we mensen daarin begeleiden?

De nadruk ligt bij 1.0 op de basis-theorie. Dit heeft dan ook een college-vorm. Bij 2.0 ligt de nadruk op de praktijk, op uitwisseling en oefening. Daarom staat hier het wijsgerige gesprek centraal.

Als je de Wijsgerige Jaargang 1.0 hebt gevolgd en verder wilt, als je reeds kennis hebt opgedaan van (de geschiedenis van de) filosofie, maar wilt weten hoe je deze abstracte materie vorm geeft in gesprek en counceling, als je beroep je in aanraking brengt met filosofische vraagstukken, dan biedt de Wijsgerige Jaargang [2.0] de mogelijkheid hier samen met anderen over na te denken, te oefenen en je te bekwamen in de filosofische gespreksvoering.

Avondgroep. Aanvang: Maandag 21 september 2020, 20.00 uur in Den Haag, 31 lessen van 2 uur 

Daggroep. Aanvang: Woensdag 23 september 2020, 14:00 uur in Den Haag. 31 lessen van 2 uur 

Deelnemen

Je kunt je het beste opgeven via de VU Den Haag HIER

Vragen

Mail naar wijsgerigleven@mail.com of bel met Peter (06-16298552)