ANaarZ


Het eerste onderdeel van de WJ 2.0

We beginnen ook hier bij het begin. Geven een aanzet en gaan van a-Z. Filosoferen begint als een gesprek. En daar beginnen we dan ook meteen mee.

2.1 Het (Filosofisch-wijsgerige) gesprek

Na de kennismaking met elkaar (middels een oefening) beginnen we met en vanuit de praktijk van het wijsgerige gesprek. Wat houdt dat in en hoe pakken we dat aan? We bezien verschillende vormen, zoals het Socratisch Gesprek, het Buddho-socratische gesprek, het kloostergesprek, het verschil tussen een discussie en een dialoog en daar oefenen we dan ook mee. Tevens bespreken we relevante literatuur. Je krijgt oefeningen mee om ook verder thuis en in je naaste (werk-) omgeving het geleerde in praktijk te brengen.

De wijsgerige bijeenkomsten in 2020

1 Wat is een (filosofisch-wijsgerig) gesprek?

2 Hoe kom je tot een (filosofisch) thema?

5 Het vinden van het Voorbeeld

3 Hoe kom je tot de kern?

4 Wat doet een definitie?

6 Diepere lagen onderzoeken

7 De drie lagen in een gesprek onderscheiden

8 Samen in gesprek zijn

Data 

8 lessen, avondcursus ma 21 sept t/m 16 nov en dagcursus wo 23 sept t/m 18 nov.