ANaarZ

2.3 YIN/YANG gesprekken (China)

Nadat we kennis hebben gemaakt met de structuur, de opbouw en de haken en ogen van het wijsgerig gesprek zoals dit vorm heeft gekregen in met name de Grieks-westerse tradities, vormt nu het Chinese denken de inspiratiebron. We leggen de nadruk op twee belangrijke aspecten van het Chinese denken: de dynamiek en de harmonie van de tegendelen. Deze concepten worden, meer theoretisch, in de WJ 1.0 nader onderzocht. Hier kijken we wat ze in de praktijk van het wijsgerige gesprek te betekenen hebben. 

Dit doen we in vier bijeenkomsten: 

1. Dynamiek en rust in het gesprek 

2. Dialectiek opzoeken LIVE 

3. Complementariteit uitwerken 

4. Harmonie bewerkstelligen LIVE

Data: 4 lessen, avondcursus ma 4 jan t/m 25 jan en dagcursus wo 6 jan t/m 27 jan.