ANaarZ

2.4 Darshana-gesprekken (India)  

In het Indiase denken is, binnen de zes filosofische darshana-systemen, een scala aan gesprekstechnieken onderzocht. Dit gebeurde m.n. binnen de logische (nyaya) en hermeneutische (mimamsa) scholen. Deze kennis (behandeld in de WJ 1.0) passen we toe. Hier ligt de nadruk op de vraag hoe je in een wijsgerig gesprek verschillende perspectieven kunt ontwikkelen t.a.v één (filosofisch) thema (2.1.2). Hoe kun je de verbindende thematiek onderzoeken en toch de diversiteit tot zijn recht laten komen?


1. Verschillende perspectieven ontwikkelen  

2. Eenheid en diversiteit onderzoeken  

3. Systematiek en vrije vorm  

4. De rol van taal en formulering

Data: 4 lessen, avondcursus ma 15 feb t/m 15 mrt en dagcursus 17 feb t/m 17 mrt.