ANaarZ

2.7 Gesprekken vanuit het Wijsgerig Kompas

De laatste cyclus in deze Wijsgerige Jaargang brengt het geheel samen. Hierin onderzoeken we de praktische toepassing via 'het wijsgerig kompas'. Tevens zijn dit 'Gesprekken rondom het Wijsgerig Consulentschap': hoe kun je het kompas gebruiken als richtsnoer in het wijsgerige leven en de wijsgerige begeleiding? We bezien de wijsgerige windrichtingen één voor één en tezamen wanneer we:

1. Spreken over en vanuit de Bron

2. Spreken over en naar de Wereld

3. Spreken over en rondom Zelf(-referentie)

4. Spreken over een en ons Doel


Data: 4 lessen, avondcursus ma 21 jun t/m 12 jul en dagcursus wo 16 jun t/m 7 jul.

Hierna vindt de afsluiting plaats, alsmede de uitreiking van certificaten. 

Deze datum wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.

UA-12723506-1