ANaarZ


Dit is de derde en laatste module van De Wijsgerige Jaargang 2.0


Wijsgerig leven in het oude China, India en in het Boeddhisme


Nadat we het wijsgerige leven in het Westen hebben bezien, richten we ons nu op het Oosten (waar, naar men zegt, alle wijsheid vandaan komt). Het gaat wederom om de vraag: hoe kun je een goed leven leiden? Ook en met name hier ontwikkelden zich tradities van spirituele begeleiding. We onderzoeken de belangrijkste onder hen en oefenen met ‘filosofie en meditatie’. 

We beginnen met de Chinese tradities van het Confucianisme en het Daoisme, omdat deze elkaar  methodisch aanvullen en een stevige werk-basis geven. Daarna laat ik zien hoe in het oude India 6 zienswijzen zijn ontwikkeld die je kunt toepassen om een levens-vraagstuk  grondig te onderzoeken. Vervolgens bezien we de oudste vorm van het boeddhisme, waarbij de rol van meditatie nadrukkelijk ter sprake wordt gebracht, alsmede het idee van een spirituele weg. Dan laat ik, met behulp van een oude tekst, zien hoe we dat heel praktisch in het dagelijkse leven, tot in de keuken, kunnen toepassen. We sluiten het geheel af met een door mij ontwikkelde dialoogvorm die socratisch te werk gaat op basis van een boeddhistische structuur.

Inleiding tot het Wijsgerige leven [3]
Wijsgerig leven in het oude China, India en in het Boeddhisme

1. De macht der gewoonte: confucianistische patronen in het wijsgerige leven
2. Loslaten als spirituele vaardigheid: het daoisme 
3. Mentale lenigheid: de 6 perspectieven  van het oude India
4. Ethiek, wijsheid en meditatie in het oude boeddhisme
5. Zen: de keuken als metafoor voor het  wijsgerige leven 
6. Boeddho-socratische dialoog: rondom het wijsgerige leven 

Voor wie?

Speciaal geschikt voor hen die de Wijsgerige Jaargang 1 hebben gedaan, voor coaches, therapeuten, gespreksbegeleiders, mindfulness-trainers en allen die op zoek zijn naar verdieping in het werkveld en serieus werk willen maken van de relatie tussen filosofie en het eigen leven.

Waar? Zandvliet Lyceum Den Haag


Wanneer? di 19 apr t/m 5 juli 2022 (om de week)


Als je het geheel (de Wijsgerige Jaargang 2.0)  hebt gevolgd, kun je de elementen verder toepassen in je eigen leven, in je praktijk en zo komen tot een wijsgerige praxis. Succesvolle afronding van het geheel geeft recht op het certificaat en deelname aan het vervolg.


Deelnemen? Dan kun je je het beste HIER opgeven (bij de VU Den Haag)


Vragen? Dan kun je mailen naar wijsgerigleven@mail.com, of bel/app met Peter (06-16298552)