ANaarZ


’Islamitische filosofie' 

Hiernaast zie je een oude islamitische afbeelding van Socrates. Huh? Wat betekent dat? Wat voor ideeën gaan schuil achter de vaak zo eenduidig geïnterpreteerde Islam? Is er binnen de islam zoiets als een wijsgerige traditie? Hoe verhoudt zich deze zich dan tot de westerse filosofie? 

We bezien we de Islamitische filosofie zoals zij vorm heeft gekregen in Arabië, Iran, Spanje en India. We beginnen bij de bron: vanuit de Koran en (voor velen een verrassing:) de Griekse filosofie om zo, gedurende 3 bijeenkomsten, een beeld te krijgen van wat 'Islamitische filosofie' kan inhouden. 


1] De koran als maatstaf voor de filosofie

Een algemene inleiding in de geschiedenis en het begin van de Islam. Over het centrale probleem: de verhouding tussen geloof en rede. We bezien de verwantschap tussen de Islam en de westerse filosofie: Aristoteles als leermeester voor de Islamitische filosofie. En hoe het nu zit met soennieten en shi’ieten?

 2] Falsafa: Islamitische filosofie en wijsbegeerte 

We maken kennis met enige denkers die de falsafa (islamitische filosofie) gevormd hebben. Al-Kindi: eerste 'filosoof van de Arabieren'. Al-Farabi: 'de tweede meester'. Avicenna: keerpunt in de falsafa, na hem was niets meer hetzelfde. Averroes: jurist, arts en commentator van Aristoteles. Ibn Arabi: grootste der wijsgerige Sufi-meesters en islamitisch heilige. 

3] Islamitische filosofie in een wereldrijk

Van Al-Andalus: het Middeleeuwse Spanje waar Joden, Moslims en Christenen een rijk van tolerantie opbouwden tot aan de Moghuls in India, van rationalisme tot de diepe mystiek van de soefi-beweging. We bezien hoe de Islam eens  een bijdrage leverde aan wat we nu wereldfilosofie noemen: een filosofie waarin kennisname van andere perspectieven op mens en wereld centraal staat.


Data en tijden 2020

Vanaf dinsdagavond 01 nov. (20.00 - 22.00 uur) in Den Haag.
en donderdagmiddag 03 
nov. (14.00 - 16.00 uur) in Den Haag.

Resultaat

Hier krijg je een overzicht van wat de Islamitische filosofie inhoudt en een verrassende inkijk in de achtergronden van deze rijke wijsgerige traditie die veel kennis geeft over wat de Islam gevormd heeft. Daarnaast wordt duidelijk wat filosofie betekent doordat we het nu bezien vanuit een ander perspectief. Dit geeft veel voer om je eigen perspectieven te overdenken en deze met anderen te kunnen bespreken. 

Deelnemen

Je kunt je het beste opgeven via de VU Den Haag HIER

Vragen

Mail naar wijsgerigleven@mail.com of bel met Peter (06-16298552)

Aanbevolen literatuur:

Leezenberg, Michiel (2001) Islamitische filosofie, een geschiedenis. Liefst de tweede (met India een uitgebreidere) editie. ISBN 978-90-5460-1487. Mooi boek dat helder overzicht biedt.

Favoriet citaat:

De eerste Islamitische filosoof (die we behandelen) is al-Kindi (c. 801- c. 873). Hij zei: 

“Filosofie is de kennis van de dingen zoals ze werkelijk zijn, voorzover de mens dit kan kennen. Het doel van de filosoof is deze waarheid te kennen en binnen zijn praktische kennis zich in overeenstemming met die kennis te gedragen”. [...] “De filosoof moet deze kennis zien te verkrijgen onafhankelijk vanuit welke bron zij stamt, ook als zij van vreemde volkeren stamt en uit landen ver van ons vandaan. Want voor de waarheidszoeker is dit de hoogste waarde: geen waarheid mag worden weggemoffeld, geen vertegenwoordiger ervan genegeerd, want de waarheid verdrukt niet, maar verheft allen.”

UA-12723506-1