ANaarZ


Indiase filosofie 

1. De Indus: vergeten culturen en prehistorische offerrituelen
We beginnen in wat nu Pakistan is: Archeologische ontdekkingen leggen oude, lang vergeten beschavingen bloot en antropologisch-wijsgerige onderzoekingen onthullen eeuwenoude, nog steeds gepraktiseerde rituelen. Filosofie begint in India als reflectie op het offer. Wat betekent dat voor onze opvatting t.a.v. filosofie?

2. Vedas, Upanishaden en de Bhagavad Gita: kern van de Indiase filosofie
We volgen deze lijnen verder op zoek naar de bronnen van de wijsheid van de oude Indiase wijsbegeerte: we bezien de Vedas en de Upanishaden als bronteksten voor nagenoeg alle verdere Indiase filosofie. Daarna is er de Bhagavad Gita: een beroemde, wijsgerig-spirituele tekst, voor velen (zoals de Mahatma Gandhi) een inspiratiebron voor het leven.

3. Klassieke Indiase filosofie: de wereld in zes systemen 
De Indiase Middeleeuwse filosofie kenmerkt zich door de vorming van 6 denk- en leefsystemen: Yoga-Samkhya, Nyaya-Vaisheshika en Mimamsa-Vedanta. Zes verschillende zienswijzen, gebaseerd op lijfsbewustzijn, subjectbeleving, logica, waarneming, overlevering en subjectopheffing. Tezamen geven zij een  omvattend filosofisch wereldbeeld, dat ook ons wereldbeeld kan transformeren!

4. Wat is Indiase filosofie? Wat is hindoeïsme?
De in 1-3 weergegeven onderdelen geven de basis voor wat wij hindoeïsme noemen. Hoe krijgt dit vandaag de dag vorm? Wat is de rol van de goden? Wat is karma? Is het kastenstelsel inherent aan deze filosofie? Kortom: wat is het Indiase wereldbeeld?


Data en tijden 2021

4 lessen: avondcursus di 16 feb - 16 mrt (20.00-22.00 uur) 

of dagcursus do 18 feb - 18 mrt (14.00 -16.00 uur)


Reacties van deelnemers aan de cursus (2021):

Beste Peter,

Dank voor de enorm inspirerende lessen van de afgelopen weken. Ik heb er echt van genoten en het heeft me flink geholpen om (de) yoga(opleiding) beter te begrijpen. Het onderwerp is razend interessant en ik kan de fragmenten die aangeboden worden in mijn yoga opleiding door jouw lessen veel beter plaatsen.Nu ik meer weet over de context van de teksten is de volgende stap ze opnieuw te bestuderen en te reflecteren hoe ik ze toepas in het dagelijks leven. Je lessen hebben me ook aan het denken gezet over mijn eigen ontwikkeling en dan doel ik op de link tussen filosofie en psychologie. Ik denk er sterk over de gehele Jaargang te volgen nu ik weet dat deze komend seizoen ook geheel online gegeven wordt.

Hartelijke groet,

Virginie M