ANaarZ


Indiase filosofie 

1. De Indus: vergeten culturen en prehistorische offerrituelen
We beginnen in wat nu Pakistan is: Archeologische ontdekkingen leggen oude, lang vergeten beschavingen bloot en antropologisch-wijsgerige onderzoekingen onthullen eeuwenoude, nog steeds gepraktiseerde rituelen. Filosofie begint in India als reflectie op het offer. Wat betekent dat voor onze opvatting t.a.v. filosofie?

2. Vedas, Upanishaden en de Bhagavad Gita: kern van de Indiase filosofie
We volgen deze lijnen verder op zoek naar de bronnen van de wijsheid van de oude Indiase wijsbegeerte: we bezien de Vedas en de Upanishaden als bronteksten voor nagenoeg alle verdere Indiase filosofie. Daarna is er de Bhagavad Gita: een beroemde, wijsgerig-spirituele tekst, voor velen (zoals de Mahatma Gandhi) een inspiratiebron voor het leven.

3. Klassieke Indiase filosofie: de wereld in zes systemen 
De Indiase Middeleeuwse filosofie kenmerkt zich door de vorming van 6 denk- en leefsystemen: Yoga-Samkhya, Nyaya-Vaisheshika en Mimamsa-Vedanta. Zes verschillende zienswijzen, gebaseerd op lijfsbewustzijn, subjectbeleving, logica, waarneming, overlevering en subjectopheffing. Tezamen geven zij een  omvattend filosofisch wereldbeeld, dat ook ons wereldbeeld kan transformeren!

4. Wat is Indiase filosofie? Wat is hindoeïsme?
De in 1-3 weergegeven onderdelen geven de basis voor wat wij hindoeïsme noemen. Hoe krijgt dit vandaag de dag vorm? Wat is de rol van de goden? Wat is karma? Is het kastenstelsel inherent aan deze filosofie? Kortom: wat is het Indiase wereldbeeld?


Data en tijden 2021

4 lessen: avondcursus di 16 feb - 16 mrt (20.00-22.00 uur) 

of dagcursus do 18 feb - 18 mrt (14.00 -16.00 uur)UA-12723506-1