ANaarZ

Wereldfilosofie

WERELDFILOSOFIE bezien door het reiskompas:


1 BRON en bronnen 
2 WERELD en werelden
3 ZELF en zelven
4 DOEL en doelen

Les 1: Over de bron van de filosofie en de bronnen van de wereldfilosofie

We sluiten onze wijsgerige reis af met een overzicht van ‘de wereldfilosofie’. Dat betekent dat we terugblikken en vooruitblikken als we een begin te maken met het beantwoorden van de basisvraag: wat is wereldfilosofie?  Naast overzicht streven we, als altijd, naar inzicht. Wat houdt wereldfilosofie in? Wat zijn de bronnen van de diverse tradities en nog belangrijker wellicht: wat is de bron van alle filosofie?

2. Over de wereld, werelden en wereldbeelden.

Hier ligt de nadruk op de filosofische discipline die metafysica wordt genoemd als we bezien hoe de verschillende filosofische tradities kijken naar 'de wereld'. Wat is hun wereldbeeld? Hoe steekt de wereld in elkaar?

3. Het zelf in de wereldfilosofie.

Wat doet het zelf in de wereldfilosofie?
Wat is het zelf? Wie ben ik? Hoe wordt dit geduid in het westen? In de Islam? In India en Afrika. We ontdekken dat er vele manieren zijn om naar dat 'zelf' te kijken.

4 Doel en doelen in de filosofie en in de wereldfilosofie

Ten slotte wagen we ons aan een filosofisch begripsonderzoek t.a.v. het idee van een doel. 
Wat is een doel en wat zijn mogelijke doelen in de diverse tradities en in de wereldfilosofie? en wat betekent dat voor ons?


2021 Data en tijden: 4 lessen

avondcursus di 15 jun - 6 jul (20.00-22.00 uur) 

dagcursus do 17 jun - 9 jul (14.00-16.00 uur)