ANaarZ


De Wijsgerige Jaargang 2021-22:

Ook het komende jaar gaan we (voor de twaalfde, achtereenvolgende keer) op reis door de wereldfilosofie. We bezoeken en onderzoeken de Europese, Chinese, Indiase en Boeddhistische, de Islamitische en de Afrikaanse cultuur en filosofie. Ook nu zal er weer een zekere nadruk liggen op de relatie tussen 'de filosofie' en de specifieke cultuur waarbinnen deze is ontstaan. We geven een overzicht van het rijke spectrum aan vormende ideeën die ten grondslag liggen aan de diverse culturen en het belang dat deze hebben voor ons, wereldburgers. We beginnen onze reis in het Avondland, reizen dan naar het Nabij Oosten, om in het Nieuwe Jaar Het Verre Oosten en Afrika te exploreren. Tijdens dit jaar is er voor iedere deelnemer aan de Wijsgerige Jaargang de mogelijkheid de geschiedenis van de verschillende wijsgerige tradities te verbinden met de eigen, persoonlijke ontwikkeling. Jaargangers krijgen begeleiding van de docent.

"In één jaar gaat een wereld aan filosofie voor je open!"


Wekelijks vanaf woensdagavond 22 sept. (20.00 - 22.00 uur) 

en 

vanaf donderdagmiddag 23 september (14.00 - 16.00 uur) in Den Haag.


Een jaar lang mee op reis door de geschiedenis van de Wereldfilosofie? 

Dan kun je je nu opgeven voor de Wijsgerige Jaargang. Dat kan het beste via de website van de VU Den Haag. Zij ondersteunen dit initiatief en registreren de deelnemers. Zie hun website HIER 


Een jaar lang filosoferen rond een zelf gekozen thema?

Een belangrijk uitgangspunt van de Wijsgerige jaargang is dat filosofie pas echt iets gaat betekenen als je zelf filosofeert. Een ander uitgangspunt is dat je pas iets kunt leren als je weet wat je wilt. Die twee uitgangspunten combineren we door de gelegenheid en mogelijkheid te bieden gedurende een jaar op zoek te gaan naar je archè. 

Archè is een oud Grieks begrip dat aangeeft waar het allemaal om draait. Waar draait het om in de filosofie en waar draait het om voor jou? De binnen de Jaargang toegepaste arche-methodiek geeft je inzicht in je doel en bron en de mogelijkheid hieraan te werken. Denk je dat dat niet weggelegd is voor jou? De ervaring van tientallen deelnemers leert anders.


Lees HIER meer reacties van deelnemers.

Overzicht van de Wijsgerige Jaargang 2021-22: 

Geschiedenis van de Westerse filosofie (8x)

Geschiedenis van de Islamitische filosofie (4x)

Geschiedenis van de Indiase filosofie (4x)

Geschiedenis van de Boeddhistische filosofie (4x)

Geschiedenis van de Chinese filosofie(4x)

Geschiedenis van de Afrikaanse filosofie (4x)

Overzicht van de Wereld-filosofie (4x)


Daarnaast zijn er de verdiepingsdagen waarin wijsgerig-filosofische teksten centraal staan. Dit vormt een integraal onderdeel van de Wijsgerige Jaargang. Voor hen die meer willen weten, lezen en bespreken van het in de Wijsgerige Jaargang aangeboden materiaal. Ook open voor andere belangstellenden.